Innovasjonsverksted - Stavanger

/globalassets/kontorer-i-norge/rogaland/innovasjonsverksted-foto-toa-heftiba-nettside.png?width=1168
Foto: Toa Heftiba

Informasjon

Stavanger Professor Olav Hanssensvei 7A Kontakt: Ida Jaarvik Hetland 14.03.2019 10.00.00 28.03.2019 14.00.00 Europe/Oslo Innovasjonsverksted - Stavanger Professor Olav Hanssensvei 7A Ida Jaarvik Hetland idhet@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Arbeider din bedrift med nye innovasjonsprosjekter, og føler du behov for verktøy som kan hjelpe bedriften med innovasjon og forretningsutvikling? Vi tilbyr innovasjonsverksted, der du og din bedrift får innsikt i praktiske hjelpemidler for å bli mer effektiv i innovasjonsarbeidet. Her blir du utfordret og inspirert!

Hvorfor delta på Innovasjonsverksted?

Innovasjon handler om å finne nyttige løsninger på behov i markedet. Det er ikke tekniske oppfinnelser som man klekker ut i ensomhet. Derfor er dialog med mulige kunder sentralt i innovasjonsløpet. Men hvordan skal man gå fram? Hvem skal man snakke med? Hva skal man spørre om? Hvilke hjelpemidler finnes for å få til en god prosess? Har man riktig kompetanse og ressurser til å gjennomføre et innovasjonsprosjekt? Har man kjennskap til metoder som finnes?

Skal man investere mye i å gjennomføre et større utviklingsløp, bør man også investere i kunnskap om metoder og prosesser. Det kan være nyttig om noen i bedriften investerer i et kurs i innovasjonsprosesser. Men for mange kan det være nyttig å begynne med et Innovasjonsverksted.

Hvem kan bli med på dette?

Gjennomføring av et innovasjonsverksted vil være en god start for alle som har et innovasjonsprosjekt under planlegging. Kurset egner seg best for bedrifter som ikke er helt nyetablerte, men som har aktiviteter i markedet allerede. Tilbudet er gratis, og bedrifter som allerede har et kundeforhold til Innovasjon Norge vil bli prioritert ved stor pågang. Du vil bli bedt om å oppgi informasjon om prosjektet ditt i påmeldingslenken. Merk: Vi forbeholder oss retten til å velge hvem som får delta. Dere vil motta en endelig deltakerbekreftelse 1-2 uker før kursstart.

Hva får du?

Etter gjennomført verksted, bør du sitte igjen med:
• Kjennskap til nyttige verktøy for innovasjon og forretningsutvikling
• Etablert dialog med mulige kunder
• Større forståelse for kundenes behov og hvordan din bedrift best kan møte disse

Hvert verksted består av to moduler. Hver modul er på 4 timer og de finner sted med to ukers mellomrom. Mellom modulene forventes alle deltagerne å gjøre en «hjemmelekse» knyttet til sitt eget prosjekt.

Det vil være plass for inntil seks bedrifter på hvert verksted. Vi ønsker at to personer fra hver bedrift deltar, om mulig, da det gir mer effektiv oppfølging på hjemmebane etter gjennomført program. Det er viktig at påmeldte kandidater ikke trekker seg! Vi har et kanselleringsgebyr for deltagere som ikke dukker opp.

Dere vil motta informasjon om opplegget, fasilitator og andre deltagere to uker før første modul. For best utbytte, må du være villig til å dele noe informasjon om prosjektet ditt med de øvrige deltagerne. Hvor mye er opp til deg. Det er likevel viktig at fasilitator (fra Innovasjon Norge) mottar bakgrunnsinformasjon om alle deltagernes prosjekter, slik at verkstedet blir mest mulig relevant for alle.

Meld din interesse på Innovasjonsverksted!

+ Påmelding

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.