Internasjonal markedsutvikling

/globalassets/0-innovasjonnorge.no/om-innovasjon-norge/vare-kontorer/rogaland/internasjonaliseringsworkshop-foto-kirill-zakharov-nettside.jpg?width=1168
Foto: Kirill Zakharov

Informasjon

Stavanger Løkkeveien 111, Stavanger Påmeldingsfrist: 2019-04-25 23.59 Kontakt: Ragnhild Kristin Espeland Gratis 07.05.2019 08.00.00 07.05.2019 14.00.00 Europe/Oslo Internasjonal markedsutvikling Løkkeveien 111, Stavanger Ragnhild Kristin Espeland raesp@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Er du klar for å satse internasjonalt? 

Vi inviterer til workshop der du får muligheten til å jobbe med ditt selskaps internasjonale vekstprosjekt. Vi ønsker å tilgjengeliggjøre vår internasjonale markedskompetanse på et tidlig stadium, slik at din bedrift kan kartlegge markedet og lage en plan for internasjonal vekst. 

7. mai: Dag 1 – Hypoteser for ny forretningsmodell i nytt marked: 

Hva er kundesegmentet og hva er viktig at din bedrift ivaretar av oppgaver, og hva kan eventuelt gis til en partner? Vi starter kartleggingen av markedskrefter, industrikrefter, makroøkonomiske forhold og nøkkeltrender. I tillegg vil vi hjelpe deg å identifisere risiko knyttet til ekspansjon og eksport.  

Mellom samlingene – mulighet for individuell oppfølging: 

Du arbeider videre med oppgavene vi jobbet med på dag 1. Det vil også være mulig å få en tidlig tilbakemelding fra rådgiver i det markedet selskapet har planer om vekst.

28. mai: Dag 2 – Aktiviteter for vekst:

Starter med deling av erfaringer så langt og arbeid med tematikk rundt eksport. Avslutningsvis lager vi en plan for hvilke aktiviteter og tiltak som trengs for å sikre en god markedsintroduksjon 

Burde ditt selskap melde sin interesse?  

Målgruppen for programmet er etablerte bedrifter med en omsetning og et verifisert verdiløfte, som aktivt søker internasjonal vekst i løpet av 6-12 mnd. Vi anbefaler at det stilles med to til tre personer slik at dere kan jobbe i team underveis. Deltakerne bør ha eller være tiltenkt en sentral rolle i internasjonaliseringsarbeidet til bedriften. 

Begrenset antall plasser.  

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.