Workshop: Bli med på landslaget for grønne løsninger

/globalassets/rogaland2/gettyimages-6100532674.jpg?width=1168
Foto: Getty Images

Informasjon

Stavanger Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4 Kontakt: Harpa Tveteraas Gratis 12.03.2019 12.00.00 12.03.2019 15.00.00 Europe/Oslo Workshop: Bli med på landslaget for grønne løsninger Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4 Harpa Tveteraas hatve@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

The Explorer i Innovasjon Norge er et internasjonalt showroom for norske bedrifter som utvikler grønne og bærekraftige løsninger. Få mer informasjon om ordningen og hva den kan bety for din bedrift.

Norwegian Tunnel Safety Cluster, Norwegian Smart Care Cluster og Smart City Innovation Cluster inviterer til informasjonsmøte og workshop om The Explorer i Måltidets Hus, Stavanger. Hit kommer Helene Friis, leder for The Explorer i Innovasjon Norge, for å gå gjennom hva tjenesten er og hvordan din bedrift kan utnytte muligheten den gir.

PROGRAM

12:00–12:30 Registrering og lunsj

12:30 – 13:30 Har din bedrift plass på landslaget for grønne og bærekraftige løsninger?

  • Merkevaren Norge – fordeler med å ha en nasjonal merkevare i ryggen
  • The Explorer – hva er tjenesten og hvilke muligheter gir den for din bedrift

13:30 – 14:15 Kommunikasjonskurs: Gjør din bedrift attraktiv i et bærekraftperspektiv

  • Bedriftscaser – hvem er allerede på The Explorer
  • Tips og triks til hvordan du gjør deg selv attraktiv på The Explorer

14:15 – 14:30 Spørsmål og oppsummering

Det blir også satt av tid til spørsmål og veiledning etter møtet for de som ønsker det. Besøk gjerne TheExplorer.no før samlingen, registrer bedriften din og begynn å lage en løsning.

Internasjonal lansering

En ekstra god grunn til å møte opp, er at The Explorer snart skal lanseres internasjonalt. Bedrifter som blir en del av The Explorer i disse dager, får dermed en flott mulighet til synlighet i markeder utenfor Norges grenser. Lanseringen skjer under GreenTech Festival i Berlin 23. – 25. mai.

Gratis registrering

Det er enkelt og gratis å registrere seg på The Explorer. Dere får redaksjonell oppfølging av The Explorer-teamet og en proff presentasjon av løsningen deres på The Explorer. Løsningene benytter Team Norway i markedsføring og relevante forretningssammenhenger og arrangementer i inn- og utland. Dette bidrar til synlighet i nye markeder og potensielt økt salg for bedriften deres.

Hvem fra bedriften bør delta?

Daglig leder, salgsansvarlig, markeds- og/eller kommunikasjonsansvarlig.

Arrangementet er gratis .

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.