• EN
 • Logg inn
 • Energi og miljø

  Jobber bedriften for å fremme lønnsom og bærekraftig næringsutvikling innen fornybar energi og miljøteknologi? Da har vi mange tilbud til deg.

  Vi arbeider bredt innenfor sektoren med både kompetansebygging, internasjonalisering og delfinansiering av risikofylte utviklingsprosjekter.

  Fornybar energi og miljøteknologi - Er vår virksomhet prioritert?

  • Fornybar energi - energikilder som ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt. Fornybare eksempler kan være vannkraft, bioenergi, tidevannsenergi.
  • Energieffektivisering – tiltak for riktig utnyttelse av energien. Effektiv energibruk skal aldri redusere kvaliteten på inneklima og heller ikke medføre negative miljøkonsekvenser.
  • Miljøteknologi – alle teknologier som direkte eller indirekte forbedrer miljøet. Dette kan være teknologi til begrensning av forurensning ved hjelp av rensing, IKT, mer miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser. Med teknologi forstås både kunnskap og fysiske innretninger.

  Finansiering
  Arbeider du med utviklingsprosjekter og ønsker å redusere den økonomiske risikoen, kan vi bidra. Det er viktig at SkatteFUNN ligger i bunnen av den offentlige finansieringen. Alle prosjekter det søkes finansiell støtte til, både små og store, må synliggjøres fullfinansiert. Ofte kan løsningen være kombinasjoner av ulike virkemiddel, som Skattefunn, ulike lån og tilskudd og privat kapital/EK.

  Beskytt de gode ideene
  Patentering og beskyttelse av intellektuelle rettigheter blir mer og mer utbredt.  Dette gjelder også innen fornybar energi og miljøteknologi. Vi vil derfor anbefale at både en nyhetsgransking og eventuelt en Freedom to Operate gjennomføres helt i starten av prosjektet.

  Internasjonalisering
  Er deres bedrift liten eller mellomstor, har vekstambisjoner og internasjonalt vekstpotensial? Da kan internasjonalisering eller EU-rådgiving være noe for dere. Vi ønsker gjennom tjenesten å oppnå økt verdiskaping for deres bedrift, ved å utnytte internasjonale markedsmuligheter og/eller dra nytte av kunnskapsmiljøer i utlandet.