Landbruk: Planleggingsverktøy for landbruket

Store byggeprosjekt er krevende. Planleggingsverktøyet kan gi oversikt, kontroll og redusert risiko i prosjektet for de største utbyggingssakene i landbruket.

Gjennom prosjektet Økonomiforum i landbruket i Sør-Trøndelag har Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling rettet oppmerksomheten mot utbyggingsbonden og hvilken økonomisk rådgiving hun/han kan få. Vi har jakta på den gode prosessen.

I samarbeid med flere rådgivermiljø, organisasjoner, kommuner og utøvere, har vi samla og systematisert kunnskap og erfaringer om gode utbyggingsprosesser.

Planleggingsverktøyet er våre anbefalinger sett gjennom 2014-briller, men vi ønsker tilbakemeldinger og forslag til forbedringer.

Planleggingsverktøy (pdf)

Planleggingsverktøy for landbruket er trykt som et hefte på 20 sider. Ønsker du den tilsendt?

Kontakt oss på trondelag@innovasjonnorge.no og vi sender den til deg.