Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Kontakt Trøndelag

  Sentralbord
  Tlf: 22 00 25 00

  Besøksadresse

  Trondheim:
  Erling Skakkesgate 33
  7013 Trondheim

  Steinkjer:
  Skolegata 22 (InnoCamp)
  7713 Steinkjer

  Postadresse
  Pb 448 Sentrum
  0104Oslo

  • Anders Andreassen
   Anders Andreassen
   Innovasjonsrådgiver
   Anders jobber med våre tjenester til klynger og bedriftsnettverk.
  • Ann Kristin Lund Aaker
   Ann Kristin Lund Aaker
   Kunderådgiver
   Ann Kristin jobber med bedrifter innenfor marin sektor, maskin- og metallvareindustri, samt større låneengasjement. Kontorsted Trondheim.
  • Aud Herbjørg Kvalvik
   Aud Herbjørg Kvalvik
   Kunderådgiver
   Aud jobber med mat- og reiselivsbedrifter, samt bedriftsutvikling/nye næringer i landbruket. Kontorsted Trondheim.
  • Hans Fredrik Emdal
   Hans Fredrik Emdal
   Kunderådgiver
   Hans jobber med teknologibaserte forsknings- og utviklingsprosjekter, og større låneengasjement. Han er kontaktperson for prosjekter innen helse. Kontorsted Trondheim.
  • Ingrid Moen
   Ingrid Moen
   Digital markedsrådgiver
   Ingrid jobber i markedsavdelingen i Innovasjon Norge, og har også ansvaret for kommunikasjon og markedsaktiviteter i Trøndelag.
  • Ingunn Nervik Isaksen
   Ingunn Nervik Isaksen
   Seniorrådgiver
   Ingunn jobber med våre tjenester innen rådgivning, finansiering og kompetanse. Kontorsted Trondheim.
  • Janne Bøklepp
   Janne Bøklepp
   Kunderådgiver
   Janne jobber med våre tjenester til gründere innen finansiering og kompetanse. Hun kan gi råd om hvilke ordninger som er aktuelle for deg og din bedrift. Kontorsted Trondheim.
  • Janina Lamøy
   Janina Lamøy
   Teamlead
   Janina er teamlead i Innovasjon Norges hjemmeside-team. Teamet jobber med videreutvikling av hjemmesida og kommunikasjon ut mot våre kunder.
  • Lisbeth Vassaas
   Lisbeth Vassaas
   Kunderådgiver EU, NCP for EIC Horisont Europa
   Lisbeth hjelper norske bedrifter med å identifisere relevant EU-finansiering for bedriftens innovasjonsprosjekt, og rådgivning. Hun har ansvar for IKT, sikre samfunn og maritim/marin.
  • Olaf Prestvold
   Olaf Prestvold
   Kredittansvarlig
   Olaf er kredittansvarlig og fungerer som sparringspartner for kunderådgivere i finansieringssaker.
  • Reidar Milan Hegle
   Reidar Milan Hegle
   Kunderådgiver
   Reidar jobber med våre tjenester til gründere innen rådgivning, finansiering og kompetanse. Kontorsted Trondheim.
  • Renata Costa Prado
   Renata Costa Prado
   Kunderådgiver
   Renata jobber med teknologibaserte forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor havrommet. Hun har erfaring med internasjonalisering fra mange år som prosjektleder ved IN kontoret i Brasil. Kontorsted Trondheim.
  • Tom-Ivar Bern
   Tom-Ivar Bern
   Internasjonaliseringsrådgiver
   Tom-Ivar er internasjonaliseringsrådgiver for Trøndelag. Han bistår vekstbedrifter med satsing mot nye markeder. Han sparrer med deg for at din bedrift skal lykkes med markedsintroduksjonen, og kan koble deg til våre internasjonale kontorer eller andre relevante rådgivere.
  • Torill Margrete Mevik
   Torill Margrete Mevik
   Kunderådgiver
   Torill arbeider med finansiering av prosjekt i hele Trøndelag som gjelder bioøkonomi generelt og økt bruk av tre spesielt. Kontorsted Trondheim.
  • Turid Buvik
   Turid Buvik
   Kunderådgiver IPR
   Turid veileder deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter) i forretningsutviklingen. Hun gir deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i bedriftsstrategien. www.innovasjonnorge.no/ipr
  • Siri Bye Guldbækhei Johansen
   Siri Bye Guldbækhei Johansen
   Seniorrådgiver
   Siri jobber først og fremst med innovasjonspartnerskap og en nasjonal pilot, der NTNU og Innovasjon Norge har som mål å utvikle et rammeverk for å kommersialisere enda mer fra forskning og utvikling ved universiteter. Kontorsted Trondheim.
  • CH
   Christian Roger Hemmingsen
   Spesialrådgiver