• EN
 • Logg inn
 • Kontakt Trøndelag

  Sentralbord
  Tlf: 22 00 25 00

  E-post: trondelag@innovasjonnorge.no

  Besøksadresse

  Trondheim:
  Erling Skakkesgate 33
  7013 Trondheim

  Steinkjer:
  Skolegata 22 (InnoCamp)
  7713 Steinkjer

  Postadresse
  Pb 448 Sentrum
  0104Oslo

  • Anders Andreassen

   Klyngerådgiver
   Anders jobber med våre tjenester til klynger og bedriftsnettverk.
  • Ann Kristin Lund Aaker

   Finansieringsrådgiver
   Ann Kristin jobber med finansiering innenfor marin sektor, maskin- og metallvareindustri, samt større låneengasjement. Kontorsted Trondheim.
  • Aud Herbjørg Kvalvik

   Finansieringsrådgiver
   Aud jobber med finansiering av mat- og reiselivsbedrifter, samt bedriftsutvikling/nye næringer i landbruket. Kontorsted Trondheim.
  • Bente Sofie Syversen

   Innovasjonsrådgiver
   Bente holder kurs og workshops for gründere og etablert næringsliv. Hun hjelper kundene våre med innovasjonsmetodikk, merkevarebygging og hvordan bruke design strategisk.
  • Bergny Irene Dahl

   Spesialrådgiver
   Bergny jobber med energi og miljø, og er tilknyttet hovedkontoret.
  • Grete Ubbe Løveid

   Finansieringsrådgiver
   Grete jobber med finansiering av reiselivsbedrifter, kreativ næring og tilleggsnæring i landbruket. Kontorsted Steinkjer.
  • Hans Fredrik Emdal

   Finansieringsrådgiver
   Hans jobber med finansiering av teknologibaserte forsknings- og utviklingsprosjekter og større låneengasjement. Han er kontaktperson for prosjekter innen helse. Kontorsted Trondheim.
  • Ingve Nordahl Løkken

   Finansieringsrådgiver
   Ingve jobber med finansiering av teknologibaserte forsknings- og utviklingsprosjekter, og større låneengasjement. Kontorsted Trondheim.
  • Ingrid Moen

   Markeds- og driftskoordinator
   Ingrid jobber med kommunikasjon og marked i Trøndelag. Hun er i permisjon til januar 2022.
  • Janne Bøklepp

   Finansieringsrådgiver
   Janne jobber med våre tjenester til gründere innen finansiering og kompetanse. Hun kan gi råd om hvilke ordninger som er aktuelle for deg og din bedrift. Kontorsted Trondheim.
  • Janina Lamøy

   Forretningsanalytiker
   Janina jobber med å analysere effekten av våre tjenester og arbeidsprosesser.
  • Lisbeth Vassaas

   EU-rådgiver, NCP for EIC Horisont Europa
   Lisbeth er EU-rådgiver. Hun hjelper norske bedrifter med å identifisere relevant EU-finansiering for bedriftens innovasjonsprosjekt. Hun har ansvar for IKT, sikre samfunn og maritim/marin.
  • Olaf Prestvold

   Kredittansvarlig
   Olaf er kredittansvarlig og fungerer som sparringspartner for finansieringsrådgivere i finansieringssaker.
  • Reidar Milan Hegle

   Finansieringsrådgiver
   Reidar jobber med våre tjenester til gründere innen rådgivning, finansiering og kompetanse. Kontorsted Trondheim. Reidar er i permisjon til august 2021.
  • Renata Costa Prado

   Finansrådgiver
   Renata jobber med finansiering av teknologibaserte forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor havrom. Hun har erfaring med internasjonalisering fra mange år som prosjektleder ved IN kontoret i Brasil. Kontorsted Trondheim.
  • Siv Aina Morken

   Seniorrådgiver
   Siv Aina jobber med finansiering innenfor landbruk. Kontorsted Steinkjer.
  • Tom-Ivar Bern

   Internasjonaliseringsrådgiver
   Tom-Ivar er internasjonaliseringsrådgiver for Trøndelag. Han bistår vekstbedrifter med satsing mot nye markeder. Han sparrer med deg for at din bedrift skal lykkes med markedsintroduksjonen, og kan koble deg til våre internasjonale kontorer eller andre relevante rådgivere.
  • Torill Margrete Mevik

   Finansieringsrådgiver
   Torill arbeider med finansiering av prosjekt i hele Trøndelag som gjelder bioøkonomi generelt og økt bruk av tre spesielt. Kontorsted Trondheim.
  • Turid Buvik

   Seniorrådgiver IPR
   Turid veileder deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter) i forretningsutviklingen. Hun gir deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i bedriftsstrategien. www.innovasjonnorge.no/ipr
  • Siri Bye Guldbækhei Johansen

   Seniorrådgiver
   Siri jobber først og fremst med innovasjonspartnerskap og en nasjonal pilot, der NTNU og Innovasjon Norge har som mål å utvikle et rammeverk for å kommersialisere enda mer fra forskning og utvikling ved universiteter. Kontorsted Trondheim.
  • Christian Roger Hemmingsen

   Seniorrådgiver