• EN
 • Logg inn
 • Fra forskningsdrevet idé til investeringsprosjekt

  Informasjon

  Trondheim Statens Hus, Auditoriet, Prinsens gate 1, Trondheim (bruk hovedinngang fra Tinghusgata mellom Katedralskolen og Statens Hus). Påmeldingsfrist: 2019-10-30 12.00 Kontakt: Lisbeth Vassaas Gratis 01.11.2019 11.00.00 01.11.2019 13.00.00 Europe/Oslo Fra forskningsdrevet idé til investeringsprosjekt Statens Hus, Auditoriet, Prinsens gate 1, Trondheim (bruk hovedinngang fra Tinghusgata mellom Katedralskolen og Statens Hus). Lisbeth Vassaas lisbeth.vassaas@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  EUs vekststrategi Horizon2020 forsterker innsatsen for å sikre at banebrytende innovasjoner når markedet og oppnår vekst. Målet er å lede an i den globale konkurransen om markedsskapende innovasjoner.

   

  EU introduserer nå to komplementære finansieringsordninger, Pathfinder og Accelerator, som tilbyr sømløs støtte fra forskning og tidlig-fase innovasjon (Pathfinder) til markedsutbredelse og oppskalering/vekst for innovative bedrifter (Accelerator). Pathfinder er rettet mot forskere, gründere og innovative oppstartsbedrifter med ideer til fremtidige og fremvoksende, banebrytende teknologier som kan ha et stort, fremtidig markedspotensial. Accelerator er ment for samme målgruppe, men som befinner seg i en langt mer moden fase med store vekstmuligheter og kapitalbehov.

  Bakgrunnen for at EU intensiverer støtten til fremvoksende og vekstkraftige løsninger er at de ønsker flere innovasjoner som kan skape nye markeder, flere vekstbedrifter og flere private investeringer i innovasjonsprosjekter.

   

  Lurer du på om disse ordningene kan passe for ditt prosjekt? Meld deg på lunsjmøtet!

   

  PROGRAM 

  10:45-11:00

  Kaffe og mingling

  11:00-11:15

  Kort introduksjon til Horizon Europe og European Innovation Council
  v/Christina Hanssen, seniorrådgiver EU, SINTEF Digital

  11:15-11:45

  EIC Pathfinder – fra radikale ideer til mulig markedsverdi
  v/Åse Slagtern, spesialrådgiver, NCP for næringsliv, Norges forskningsråd

  11:45-12:15

  EIC Accelerator – markedsintroduksjon og vekst
  v/Lisbeth Vassaas, EU-rådgiver Innovasjon Norge NCP for SMB i Horisont2020

  12:30-13:00

  Avrunding – Enkel lunsj og uformell mingling

  Midt -norsk EU -nettverk ble etablert i 2010 og har 2 lunsjmøter i året. Nettverket er en møteplass hvor din bedrift elle organisasjon kan få nyttig kunnskap og informasjon om EU- relaterte spørsmål. Innovasjon Norge, SINTEF, NTNU Og Norges forskningsråd står bak nettverket.

   

  Påmelding Fra forskningsdrevet ide til investeringsprosjekt

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.