Innovasjon i offentlig sektor med EU-støtte

/globalassets/invest-in-norway/girsl-reading-978.jpg?width=1168
Foto: Innovasjon Norge

Informasjon

Trondheim Quality Hotel Augustin, Kongens gt. 26 Påmeldingsfrist: 2018-11-14 00.00 Kontakt: Lisbeth Vassaas Gratis 16.11.2018 09.00.00 16.11.2018 13.00.00 Europe/Oslo Innovasjon i offentlig sektor med EU-støtte Quality Hotel Augustin, Kongens gt. 26 Lisbeth Vassaas Lisbeth.Vassaas@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Innovasjon i offentlig sektor er en betydelig aktivitet som vil øke fremover. Delta på lunsjmøte så får du vite mer om hvordan Trøndelag skal gripe disse mulighetene!

Det er stor politisk vilje, nasjonal oppmerksomhet og økonomisk satsing fra norske myndigheters side for innovasjon i offentlig sektor. En Stortingsmelding om satsingen er under arbeid hvor målet er å øke både innovasjonsevnen og – takten i offentlig sektor. 

EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont2020, har som mål å bidra til flere anskaffelser av innovasjon i medlemslandene og det er et stort fokus på offentlig sektor som partner i EU-prosjekter.

Horisont Trøndelag er et nytt EU-nettverk med formål å hjelpe offentlig sektor med å løse sentrale utfordringer gjennom deltagelse i EU-prosjekter i et samarbeid mellom trønderske offentlige aktører, akademia, FoU og næringsliv. Dette skal resultere i flere konkrete søknader i Horisont 2020. På lunsjmøtet vil vi gi en kort presentasjon av dette nettverket.

Kick-off nytt EU-nettverk Horisont Trøndelag

09:00–09:30 Presentasjon av EU-nettverket Horisont Trøndelag v/ Sidsel Trønsdal, rådgiver Trøndelag fylkeskommune
Presentasjon av partnere og planlagte aktiviteter

09:30-09:45 Tanker om nettverkssatsinga og ambisjoner i Fylkeskommunen v/ Trude Nøst, fylkesdirektør plan og næring, Trøndelag Fylkeskommune

09:45-10:00 Muligheter innen offentlig innovasjon i Horisont 2020 v/ Martha Grønning, seniorrådgiver Internasjonalisering, Norges Forskningsråd

10:00-10:30 Hvor lykkes Trøndelag med EU-søknader v/ Heidi Fossland, daglig leder Trøndelags Europakontor


Program 1050-1300

Kaffe - Velkommen – kort introduksjon til temaet

v/Lisbeth Vassaas, EU-rådgiver Horisont 2020, Innovasjon Norge

Toveis innovasjonsprosesser i Trondheim kommune – hva innebærer det?
v/Morten Wolden, rådmann Trondheim Kommune

Våre erfaringer med innovasjon i offentlig sektor og problemer vi møter i praksis v/ Tor Rune Skoglund, daglig leder i FourC AS

Hva er suksessen bak Innovative Anskaffelser?
v/Hilde Sætertrø, prosjektleder, Leverandørutviklingsprogrammet Innovative Anskaffelser

EU-finansiering til innovasjon i offentlig sektor
v/ Martha Grønning, seniorrådgiver Internasjonalisering, Norges forskningsråd

1230-1300 Enkel LUNSJ og uformell mingling

På vegne av partnerskapet ønskes du hjertelig velkommen!

logo2.PNG

Midt-norsk EU-nettverk ble etablert i 2010 og har 2 lunsjmøter i året. Nettverket er en møteplass hvor din bedrift elle organisasjon kan få nyttig kunnskap og informasjon om EU- relaterte spørsmål. Innovasjon Norge, SINTEF, NTNU og Norges forskningsråd står bak nettverket.

logo.PNG

Horisont Trøndelag er et nytt EU-nettverk med formål å hjelpe offentlig sektor med å løse sentrale utfordringer gjennom deltagelse i EU-prosjekter i et samarbeid mellom trønderske offentlige aktører, akademia, FoU og næringsliv.

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.