Internasjonal markedsutvikling

/globalassets/kontorer-i-norge/telemark/fly_internasjonalisering.jpg?width=1168
Foto: Thinkstock

Informasjon

Trondheim Erling Skakkesgate 33 Påmeldingsfrist: 2019-04-23 09.00 Kontakt: Tom-Ivar Bern Gratis 24.04.2019 10.00.00 24.04.2019 15.00.00 Europe/Oslo Internasjonal markedsutvikling Erling Skakkesgate 33 Tom-Ivar Bern tom-ivar.bern@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Vi gir deg tilgang til internasjonal markedskompetanse slik at du tidlig kan kartlegge mulighetene for dine produkter og tjenester i potensielle eksportmarkeder. Målet er at du blir tryggere på at det faktisk kan være etterspørsel og kjøpere - før du går videre med markedsintroduksjon.

Workshopen består av to samlinger med konsentrert jobbing både på og mellom samlingene. Mye av jobben vil du gjøre selv samtidig som vi trekker inn eksperter fra vårt Eksportsenter og våre 34 kontorer i 29 land for å bistå deg.

Målet er at du får;
- kartlagt om markedet kan være aktuelt for ditt produkt eller tjeneste
- rigget til en mulig forretningsmodell
- lagt en plan for veien videre mot en god markedsintroduksjon


Oversikt over programmet

Før første samling:
Du må melde inn hvilke marked(er) din bedrift vurderer ekspansjon til, og hvilke kundesegment du henvender deg mot. Du sender også inn en enkel forretningsmodell med oversikt over din virksomhet.

Første samling - 24. april kl 1000-1500

Vil vi jobbe med faktorer som vil kunne påvirke virksomheten din i det nye markedet. Vi starter kartleggingen av markedskrefter, industrikrefter, makroøkonomiske forhold og nøkkeltrender. I tillegg vil vi hjelpe deg å identifisere risiko knyttet til ekspansjon og eksport. Du vil bli presentert for et sett verktøy som vil hjelpe deg med kartleggingen.

Mellom samlingene skjer to ting:
- du bruker verktøyene til å jobbe videre med den delen av kartleggingen du enkelt kan gjøre selv.
- Innovasjon Norges rådgivere ved kontorene ute i verden vil gi deg tilbakemelding og tilgang på informasjon knyttet til ditt marked. De kan også sette deg i kontakt med relevante kunder og miljøer i markedet.

Andre samling - 22. mai kl 1000-1500

Nå vil vi bruke innsikten fra de siste ukene til å skissere en plan for veien mot en god markedsintroduksjon. Du vil bli bedt om å dele innsikt du tror kan ha interesse for andre deltakere slik at alle kan lære av hverandre. Deretter vil vi gå gjennom kritiske suksessfaktorer for å lykkes med en internasjonal satsing, og du vil gjennomføre en selvtest på om du er klar for ekspansjon. Basert på dette vil du skissere en plan for hvilke aktiviteter og tiltak som trengs for å sikre en god markedsintroduksjon – hva du må gjøre selv, og hva Innovasjon Norge og andre kan hjelpe deg med.

Målgruppe for programmet

Bedrifter som aktiv søker internasjonal vekst i løpet av de neste 6-12 månedene. Tidligere deltakere har foretrukket å stille med to personer for å sparre underveis i workshopene, og for å fordele arbeid med å utvikle prosjektet underveis. Meld derfor gjerne på flere fra bedriften dersom dere ønsker. Deltakerne bør ha en sentral i å bringe bedriften ut i verden.


 ------------------------------------------------------------------------------------
Meld deg på ved å fylle inn skjemaet nedenfor

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.