Informasjonsmøte: offentlig-privat innovasjon

/contentassets/76f5c92c63794910ad45dd11f0589c5b/offentlig-privat-innovasjon-nettside.jpg?width=1168
Foto: Rawpixel/Unsplash

Informasjon

Trondheim Statens hus, auditoriet - Prinsensgt. 1 (også inngang fra Tinghusgt) Påmeldingsfrist: 2019-02-26 14.00 Kontakt: Ingve Nordahl Løkken Gratis. Enkel servering. 28.02.2019 09.45.00 28.02.2019 14.00.00 Europe/Oslo Informasjonsmøte: offentlig-privat innovasjon Statens hus, auditoriet - Prinsensgt. 1 (også inngang fra Tinghusgt) Ingve Nordahl Løkken ingve.nordahl.lokken@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Innovasjon Norge og Forskningsrådet søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye, eller betraktelig bedre, løsninger.

Det lyses nå ut midler som skal brukes til å løse betydelige samfunnsutfordringer, og hvor løsningene skal bli utviklet gjennom et offentlig-privat samarbeid.

I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling ønsker Innovasjon Norge og Forskningsrådet velkommen til informasjonsmøte.

Her vil du få informasjon om midlene og søkeprosessen; Hva søker du om? Hva må innholdet i en søknad være? Hvordan skriver du søknaden? Hvilken bistand kan dere få i søknadsprosessen? Hvordan foregår søkeprosessen hos Innovasjon Norge og Forskningsrådet? Søknadsfrist er 10. april.

Det blir en grundig gjennomgang av hvordan et innovasjonspartnerskap og en før-kommersiell anskaffelsesprosess foregår. Her går vi igjennom metodikk, regelverk, konkurransegjennomføring, og ikke minst hva som kreves av den offentlige prosjekteieren i gjennomføringen av slike innovasjonsprosesser. Vi ser på hvilken fremgangsmåte som passer best, hvordan FoU-kontrakter kan brukes i anskaffelser og hvordan legge mest til rette for innovasjon. Innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser er innovative anskaffelser med høy innovasjonsgrad som også inkluderer FoU-faser.

Det er en fordel for søknaden at metodene er forstått og hvilke roller det offentlige og det private har i gjennomføringen. Fremgangsmåtene som legges til grunn for samarbeidet mellom offentlig behovseier og bedrifter/leverandører og FoU-miljø er prosedyren innovasjonspartnerskap (beskrevet i forskrift om offentlige anskaffelser) og før-kommersiell anskaffelses-prosess (FoU-unntaket i regelverket om off. anskaffelser).

Møtet er for ledere, fagansatte og innkjøpere i offentlige virksomheter, for bedrifter med ideer til løsninger som det offentlige kan ha behov for, og FoU-miljø som har kunnskap som kan bidra til innovasjon i offentlig og privat sektor. Søkere til midlene som Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyser ut er offentlige virksomheter (kommuner, fylkeskommuner, stat).

Program:

0945–1000 Kaffe/mingling

1000–1100 Offentlig-privat partnerskap: Hvilke prosjekter ser vi etter? v/Sunniva Fjelde, Innovasjon Norge

1100–1115 Et eksempel på før-kommersiell anskaffelses-prosess: Utslippsfrie hurtigbåter v/Lars Fabricius, prosjektleder Trøndelag fylkeskommune

                   Spørsmål og svar

1130–1200 Lunsj

1200–1400 Hvordan anskaffe innovasjon? Vi ser nærmere på hvordan vi gjennomføre et innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelsesprosesser v/ prosjektleder Hilde Sætertrø, Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Velkommen!

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.