• EN
 • Logg inn
 • Informasjonsmøte: Pilot-T

  /globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/utlysninger/clem-onojeghuo-pilot-t-unsplash-1920.jpg?width=1168
  Foto: Unsplash

  Informasjon

  Trondheim Statens hus, Prinsensgt. 1, møterom Melhus Påmeldingsfrist: 2019-06-11 23.59 Kontakt: Tor Mühlbradt Gratis. Enkel servering 14.08.2019 10.00.00 14.08.2019 12.30.00 Europe/Oslo Informasjonsmøte: Pilot-T Statens hus, Prinsensgt. 1, møterom Melhus Tor Mühlbradt Tor.Muhlbradt@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  Pilot-T-ordningen retter seg mot prosjekter i skjæringsfeltet transport/informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT). Forskningsrådet og Innovasjon Norge har satt av til sammen 60 millioner kroner til utlysningen. Målet er å ta gode løsninger for fremtidenes transportsystem raskere i bruk.

  Søknadsfristen er 25. september 2019, og vi inviterer derfor til informasjonsmøte hvor dere kan få nyttig informasjon om utlysningen, møte potensielle samarbeidspartnere og få veiledning og tips til søknadsskriving.

  Det vil bli anledning til å ha et kort møte (ca 5 min) med en rådgiver på slutten av programmet. Det vil være enkel servering - velkommen.

  Les mer om utlysningen

  10.00 - Lett servering og mingling

  10.30 - Informasjon om utlysningen

  11.00 - Tips til søknadskriving

  11.45 - Mulighet for individuell rådgivning

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.