Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon- og næringsaktører i Trøndelag

  Trondheim

  Proneo - førstelinjetjeneste for idehavere

  DIGS - arbeidsfellesskap med fokus på software

  Work-Work - arbeidsfellesskap med fokus på spillutvikling

  FAKTRY - arbeidsfellesskap med fokus på hardware

  Trondheim Tech Port - medlemsorganisasjon for å øke innovasjon i teknologihovedstaden

  6AM - akseleratorprogram for unge bedrifter

  Blåbasen - samlokalisering av havbruksbransjen med fokus på felles innovasjonsplatform

  OLO - arbeidsfelleskap grafisk designere, illustratører og animatører

  Atlier Ilsvika - arbeidsfelleskap for kreative og kunstnere

  NTNU TTO - jobber mer kommersialisering av forskning ved NTNU

  FRAM - innovasjonsmiljø og møteplass på NTNU

  Spark* - veiledning for studenter innen entreprenørskap

  Start NTNU - studentorganisasjon ved NTNU

  Start BI - studentorganisasjon ved BI

  Entreprenørskolen - utdanning for de som vil lære å starte bedrift

  Entreprenørskapslinja - på Thora Storm videregående

  Startup:You - gründerfellesskap

  Sintef TTO - kommersialisering av forskning

  CoFounder TechHub - inkubator for vekstselskaper

  Fremtidens Industri – innovasjon og bærekraftig utvikling innen industri og muliggjørende teknologier

  UTprosjektet - salg og markedsføringsprogram for selskaper

  Lademoen Kunstnerverksteder - arbeidsfelleskap for profesjonelle kunstnere

  RAKE Arbeidsfellesskap - for profesjonelle kreative

  Trondheim Konsertkollektiv - for arrangører og kulturarbeidere

   

  Trøndelag

  Proneo - faglig bistand til oppstartsselskaper

  Connect Midt-Norge - nettverk og kompetanse

  Forskningsrådet - forskning og bærekraft

  Nord Innovasjon - kommersialisering av forskning

  NCE Aquatech Cluster - World Class Aquaculture Technology - norsk akvakulturteknologi

  WoodWorks! Cluster - skog- og trebasert næringsklynge

  RENERGY - Renewable Energy Cluster - fornybar energi og tilhørende teknologier

  MIDSEC Cluster - forsvars- og sikkerhetsklynge

  Ocean Autonomy Cluster - autonom havromsteknologi

  Thamsklyngen | Thams Industrial Cluster - pådriver og kompetansebank innen sirkulær økonomi

  CIVAC – Circular Values Cluster Norway - utnyttelse av ressurser i avfall

  Smart Grid Services - teknologi og tjenester til kraftmarkedet

  Fremtidens Industri – innovasjonsselskap innen teknologi og industriutvikling

  Indre Fosen og Brekstad

  FI Næringshage – bedriftsrådgivning og regionalt utviklingsmiljø


  Hitra/Frøya

  Hitra Næringsforening - jobber for å fremme næringsutvikling


  Orkanger

  Næringshagen i Orkdalsregionen - partner for næringslivet


  Oppdal

  Nasjonalparken Næringshage - partner for næringslivet


  Røros

  Rørosregionen Næringshage - partner for næringslivet


  Steinkjer

  T:lab - rågdivning og hjelp til gründere

  Steinkjer Næringsselskap - førstelinje for næringsliv g etablerere

  Steinkjer Næringsforum - interesseorganinsasjon for næringsliv


  Verdal

  Tindved Kulturhage / Brikken - utvikler kreativ næring

  Vip Senteret - lokaler for innovative og forskningsbaserte bedrifter


  Skogn

  Fiborgtangen Næringspark - inkubator for innovative bedrifter


  Inderøy

  Spiren (avd. av Tindved) - næringsklynge for kreative bedrifter


  Levanger

  Filmfabrikken (avd. av Tindved) - arbeidsfellesskap for film- og TV-bedrifter


  Namsos

  INAM as – Innovasjon Namdal - partner for næringslivet i Namdalen, Næringshage og førstelinje for næringsliv og etablerere i Namsos. Har også avdelingskontor i Rørvik.


  Flatanger

  Havbruksparken - partner for havbruksnæringen


  Overhalla

  Skogmo Industripark - kompetanse og utviklingsselskap for industri

  Nærøysund

  InnovArena – partner for havbruksnæringen

  Innovasjonsfabrikken – arbeidsfellesskap for digital innovasjon

  Val FoU - kunnskapsutvikling i regionalt næringsliv

   

  Mangler vi noen viktige miljøer?
  Send inn til janina.lamoy@innovasjonnorge.no