Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Webinar: Verdiskaping på gården.

   Unsplash
  Unsplash

  Velkommen til informasjonsmøte om hva Innovasjon Norge tilbyr deg som har planer om investeringer og videreutvikling på gården.

   

  Skal du investere i driftsbygning?
  Kanskje trenger du å foreta mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte på gården?
  Ønsker du å videreutvikle en tilleggsnæring?

  Vi vil i dette webinaret gi informasjon om hvilke muligheter som finnes for deg som ønsker å søke om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket, og gi veiledning som vil gjøre søknadsprosessen enklere.

  Agenda:

  • Midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler) - hva kan du få støtte til.
  • Signaler for Vestfold og Telemark i 2021
  • Søknadsskriving og behandling
  • Spørsmål og svar

  Hovedmålgruppen er eiere av landbrukseiendom eller selskper tilknyttet landbrukseiendom, samt kommunal landbruksforvaltning.

  Teams lenken til webinaret vil bli sendt deg 25 november.

  Digitalt

  Vestfold og Telemark

  Påmeldingsfrist: 25 nov 2020

  Kontakt: Elin Akre Tellum

  Gratis

  Påmeldingsskjema