• EN
 • Logg inn
 • Beskyttelse av innovasjon – De 5 spørsmålene bedriftene må kunne svare på om IPR

   Getty Images
  Getty Images

  Uansett om du er gründer eller en etablert bedrift vil riktig håndtering av immaterielle verdier (varemerker, design, patent, kunnskap, åndsverk, m.fl.) være avgjørende for å redusere risiko og styrke konkurranseevnen. Enten du ser etter investorer, samarbeidspartnere eller nye markeder vil en solid IPR-strategi være et viktig verktøy for å nå dine mål.

  I denne sesjonen vil vi gå gjennom HVA immaterielle verdier egentlig er, HVORFOR IPR er viktig for både små og store selskaper, og ikke minst de 5 spørsmålene enhver bedrift med vekstambisjoner må kunne svare tydelig på. Det vil også vises verktøy og relevante kilder til informasjon.

  Sesjonen holdes av Felipe Aguilera-Børresen, senior IPR-rådgiver i Innovasjon Norge. Han har over 20 års erfaring med IPR og har bistått flere hundre bedrifter med beskyttelse og kommersiell utnyttelse av immaterielle verdier. Aguilera-Børresen har representert Norge i Europakommisjonens ekspertgruppe for håndheving av immaterielle verdier og andre internasjonale fora, og er en erfaren foredragsholder med IPR-strategi som tema.

  Tid:

  Sted:Online

  Kontakt:Felipe Aguilera-Børresen

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.