• EN
 • Logg inn
 • Fra idé til marked - Dale

   GettyImages
  GettyImages

  Kunde-drevet utvikling

  Veien fra idé til marked starter med å la markedet avgjøre om idéen din er god. På dette seminaret vil du lære om hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle idéen din i nært samarbeid med noen potensielle, krevende kunder, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien.

  Smart oppstart

  Hvordan kan du jobbe smart og kostnadseffektivt med forretningsideen din slik at du er sikrere på at markedet vil ha det du tenker å tilby? Dette vil være temaet i første del; Lean Start-Up metoden og hvordan du kan utvikle din forretningsmodell, en minimumsløsning MVP, og hvordan du kan gå frem for å oppnå markedsaksept/markedsbekreftelse.

  Finansielle tjenester

  Hvordan søker du om finansiering fra Innovasjon Norge for å teste ut og videreutvikle ideen din? Vi går gjennom våre ulike tilbud og kriterier, samt gir deg noen generelle råd når du skal søke om markedsavklaringstilskudd, kommersialiseringstilskudd eller oppstartlån m.m.

  Nettverk og kompetanse

  Hør om andre tjenester og digitale tilbud fra Innovasjon Norge og andre lokale samarbeidspartnere i økosystemet..

  Etablerte SMB-bedrifter som har planer om innovasjonsprosjekter eller som ønsker å satse på vekst og eksport er selvsagt også velkomne til å delta. Vi vil informere om aktuelle tilbud også for denne målgruppen.

  Arrangementet er et samarbeid med Vaksdal Næringsselskap AS ved daglig leder Vidar Skeie.

  Enkel servering.

   

  Elvahuset - Dale

  Tid:

  Sted:Elvevegen 1, 5722 Dalekvam

  Frist:16 sep 2021

  Kontakt:Rolf H. Sørland

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.