• EN
 • Logg inn
 • Helseinnovasjonskonferansen 2019

  /no/om/kontorer-i-Norge/vestland/arrangementer/helseinnovasjonskonferansen-2019/event_coverfoto---helse-innovasjon.jpg?width=1168

  Informasjon

  Førde Scandic Sunnfjord hotell Påmeldingsfrist: 2019-10-31 09.00 Kontakt: Reidun Aasen Nesheim Ordinær kr 775,- / Student kr 250,- 31.10.2019 09.30.00 31.10.2019 17.00.00 Europe/Oslo Helseinnovasjonskonferansen 2019 Helseinnovasjonskonferansen 2019 Scandic Sunnfjord hotell Reidun Aasen Nesheim reidun.aasen.nesheim@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  Helse Førde inviterer til konferanse med samhandling mellom privat og offentleg sektor på agendaen. Korleis kan vi saman skape framtidsretta løysinger for innbyggjarene på Vestlandet?

  Det er eit stort vekstpotensiale for norsk næringsliv i å levere til helse- og omsorgssektoren. I skjæringspunktet mellom eksisterande næringsliv og helsesektoren finst det mange innovasjonsmuligheiter!

  Høyr meir om dette på Helseinnovasjonskonferansen i Førde 31. oktober, der det kjem dyktige føredragshaldarar frå ulike fagfelt og bransjar som deler sin kunnskap og erfaringar om:

  • Framtidas helsetenester – utfordringar og moglegheiter
  • Lokale investeringar – verdifull samhandling
  • Akademia, helsesektoren og næringslivet – korleis skape i lag?
  • Behovsdreven innovasjon: gode døme frå regionen
  • Framtidas helsetenester: investeringar og nyskaping

  Velkommen! 

  Arrangør: Helse Førde, Innovasjon Norge, NHO, Høgskulen på Vestlandet, Sunnfjord Utvikling, Kunnskapsparken Sogn og Fjordane

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.