Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • Kurs: Leiarprogram for kvinner i Vestland fylke - modul 2

   Sam Edwards/Getty Images
  Sam Edwards/Getty Images

  Vi treng mangfold og vi treng fleire kvinner i leiande posisjonar. Er du allereie leiar eller har eit ynskje om å bli det, kan dette programmet vere eit godt val.

  (Søknadslenke finn du nederst på sida)

  Målsetjinga er at deltakarane skal forstå seg sjølv og kompleksiteten i leiarrolla optimalt. Forventa effekt er  trygge, merksame og handlekraftige leiarar – som skapar engasjement og lønnsemd.

  Modul 2 er ei vidareføring av modul 1 i leiarprogrammet for kvinner. Du må ha fullført modul 1 for å søkje plass på modul 2.

  Modul 2 er for leiarar på eit høgre nivå og som ynskjer å få ei endå djupare og breiare forståing av leiarrolla. Viktige perspektiv som makt, kommunikasjon, krise og eigen leiarstil er blant emnene i denne modulen.

  Målsetjinga ved fullført modul 1 og modul 2 er ein refleksiv og sensitiv leiar.

  Programmet er forskningsbasert og teoretisk forankra frå ulike fagretningar. Målet er at enno fleire skal kjenne seg trygge i leiarrolla si og ta dette med seg vidare inn i rolla i verksemda si.

  Kurset er modulbaset og består av fire samlingar:

  1. samling 03.-04. febr  2021: Makt og kommunikasjon
  2. samling 03.-04. mar  2021: Open, modig og raus
  3. samling 26.-27. april 2021:  Din leiarstil
  4. samling 14.-15. juni  2021:  Den sensitive og refleksive leiar

  Gro Mykkeltvedt jobbar som bedriftsrådgjevar hjå evoSpor AS og har utvikla programmet og står for det faglege innhaldet.

  Det vil vere dyktige føredragshaldarar og du får tett oppfølging under heile programmet.

  Praktisk informasjon:

  Innovasjon Norge vil bidra til mangfald i næringslivet og dekker store deler av kursavgifta. Du må ha tilhald i Vestland fylke for å delta på kurset, primært i ein distriktskommune.

  Pris for heile programmet er kun ein eigendel på 25.000,- inkl. overnatting med heilpensjon. Reise kjem i tillegg.

  Søknadsfrist: Løpande!

  ------------------------

  Alle fysiske arrangement frå Innovasjon Norge følgjer gjeldande retningsliner frå Folkehelseinstituttet.

  Vestland

  Vestland

  Påmeldingsfrist: 28 jan 2021

  Kontakt: Ann Elisabeth Tveit

  Eigendel