Eksportseminar

/globalassets/hordaland/eksportseminar-gettyimages-nettside.jpg?width=1168
Foto: GettyImages

Informasjon

Bergen Nedre Ole Bullsplass 4, Scandic Hotel Norge Påmeldingsfrist: 2019-04-09 23.59 Kontakt: Maria Christensen Deltakeravgift: Gratis 11.04.2019 09.00.00 11.04.2019 12.00.00 Europe/Oslo Eksportseminar Eksportseminar Nedre Ole Bullsplass 4, Scandic Hotel Norge Maria Christensen Maria.Bordvik.Christensen@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Hva burde du tenke på når du skal eksportere dine varer og tjenester? Sammen med Eksportsenteret til Innovasjon Norge inviterer vi til eksportseminar den 11. april.

Innovasjon Norges Eksportsenter sammen med Innovasjon Norge Vestland, ønsker velkommen til seminar om eksport 11. april i Bergen. Formålet er at du som eksportør får økt kjennskap til regler og rammebetingelser ved handel med utlandet og dermed gjør deg og din bedrift bedre forberedt til å lykkes internasjonalt.  
 
På seminaret vil vi gi en introduksjon i disse temaene: 

  • Toll og avgifter 
  • Frihandelsavtaler og opprinnelsesregler 
  • Eksportrisiko 
  • Produktmerking 
  • Leveringsbetingelser 
  • Handelsdokumenter 
  • Internasjonale kontrakter 
  • Logistikk og vareflyt 

Seminaret henvender seg til bedrifter som er/planlegger å nå ut i eksportmarkedene. 
 
Seminaret arrangeres i flere byer.
 
Det blir også mulighet for et kort individuelt møte med representant fra Eksportsenteret og/eller rådgiver internasjonalisering. Hvis du ønsker et møte må du krysse av for det i påmeldingsskjemaet. 
 
Begrenset antall plasser. 
 
Vel møtt! 
 
NB! Ved avbud etter 8. april eller manglende oppmøte faktureres et no-show-gebyr på kr 250,-. 
 
Interessert i mer dybdekunnskap på et tema? 
Innovasjon Norge arrangerer også løpende fordypningskurs i eksportregler rundt om i Norge. 
 
Om Innovasjon Norges Eksportsenter 
Eksportsenteret gir råd om internasjonale handelsregler, rettigheter og forpliktelser ved internasjonal handel og bistår norske bedrifter som søker nye forretningspartnere i utlandet. Eksportsenteret hjelper mellom 600 og 800 norske bedrifter årlig.

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.