Go Global - Muligheter Havbruk i Canada

/globalassets/hordaland/talkshop-canada.png?width=1168

Informasjon

Media City Bergen, Lars Hilles Gate 30 Påmeldingsfrist: 2019-02-15 12.00 Kontakt: Gøril Selvik Deltakeravgift: Gratis 18.02.2019 11.30.00 18.02.2019 13.00.00 Europe/Oslo Go Global - Muligheter Havbruk i Canada Media City Bergen, Lars Hilles Gate 30 Gøril Selvik goril.selvik@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Bærekraftig teknologi innen akvakultur?

Innovasjon Norge starter eksportprogrammet Global Growth Aquaculture Canada i slutten av februar. I den forbindelse inviterer vi til lunsj med vår dyktige kollega Lori Woloshyn fra Toronto. Lori er hovedkontakt for akvakultur i Amerika og har et utstrakt nettverk innen akvakultur i Canada.

Muligheter i Canada

Greig Seafood og Mowi har satt fart inn i markedet ved Newfoundland og det finnes nå flere muligheter for norske bedrifter som ønsker å følge med inn i markedet. Et resultat av denne satsingen er at flere kanadiske bedrifter har signalisert interesse for å jobbe med norske bedrifter. Blant annet finnes det  muligheter for norske bedrifter innen:

- Automasjon (påvekst- og prosesseringsanlegg)
- Kommunikasjon (mobil/data overføringsløsninger)
- Fjernmåling
- Sanntidsverkøy for å håndtere varierende miljøforhold
- Bioteknologi for fiskehelse (særlig innen luseproblematikk)
- Forsystemer for utilgjengelige områder
- ROV systemer
- Avfallshåndtering for biprodukter
- Metoder og teknologi for å hindre rømming
- Nedsenkbare platformer

Dette får du høre mer om fra Lori under lunsjen.

Hvem, hvor og når? 

Vi inviterer bedrifter med interesse for akvakulturnæringen i Canada. Primært oppfordrer vi bedrifter med bærekraftig teknologi som vurderer å bli med på eksportprogrammet til å bli med. Lunsjmøtet vil bli holdt hos Innovasjon Norge på Media City Bergen den 18. februar fra kl. 11:00 - 13:00. Vi ønsker dere velkommen til en hyggelig prat med Lori og håper at vi sees på møtet.

OBS! Begrenset antall plasser

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.