Påmelding til Go Global 29.11.18

Ønsker dere 1-1 møte med Innovasjon Norge for å diskutere muligheter etter møtet?