Go Global Spania

/globalassets/hordaland/gettyimages-904231416.jpg?width=1168
Foto: Getty Images

Informasjon

Bergen Media City Bergen, Lars Hilles gate 30 Påmeldingsfrist: 2019-05-30 00.00 Kontakt: Gøril Selvik Påmeldingsavgift: Gratis 03.06.2019 09.00.00 03.06.2019 11.00.00 Europe/Oslo Go Global Spania Media City Bergen, Lars Hilles gate 30 Gøril Selvik goril.selvik@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Møt to av våre mest erfarne rådgivere fra Madrid

Spania er et av landene i Europa med raskest vekst og et av Norges viktigste eksportmarkeder. Her er det store muligheter for norsk næringsliv innen både maritim og offshore næring, fornybar energi, sjømat og for leverandører som kan trigge innovasjon i offentlig sektor for eksempel smart cities. Minst en million nordmenn velger dessuten Spania som feriemål hvert år.  

  • Muligheter for salg til Spania gleder Rodrigo og jeg oss til å diskutere med bedrifter i Havregionen Bergen på frokostmøtet på MCB den 3. juni sier Grethe Bergsland, Sjef for Madridkontoret til Innovasjon Norge i Spania. 

 

imagevko9b.pngimageui9o5.png

 Om spansk BNP: 

  • Spania var den største driveren av økonomisk vekst i Eurosonen i fjerde kvartal i 2018. (kilde: eurostat via financial times) 
  • Med robust økonomisk vekst fem år på rad, har Spania raskest voksende BNP av de store Eurosone-landene. (kilde: eurostat via financial times) 
  • Det forventes at Spania fortsetter å være en drivkraft for økonomisk vekst i Eurosonen. (kilde: consensus economics via financial times 

 Om konsum og sysselsetting: 

  • Den største driveren av spansk BNP-vekst er privat konsum. Privat konsum vokste med hele 2.2 prosent i fjerde kvartal av 2018 (snittet for Eurosonen var på ca. 1 %). (kilde: eurostat via financial times) 
  • Sysselsettingen i Spania vokser med omtrent 3% årlig, mye raskere enn hos de andre store europeiske landene. (kilde: eurostat via financial times) 
  • Arbeidsledigheten har falt drastisk de siste årene, og er nå på det laveste nivået siden finanskrisen. (kilde: OECD) 

NB! Sikre deg et 1-1 møte med Grethe og Rodrigo 

Grethe og Rodrigo vil være tilgjengelig for 1-1 møter med vekstbedrifter etter programmet, fra kl. 11. 

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.