Innovasjonstalen 2019 - Bergen

/globalassets/profilbilde-innovasjonstalen-2019-m-logo-002.png?width=1168

Informasjon

Bergen Bergen sendtrum - lokasjon kjem snart! Påmeldingsfrist: 2019-05-25 23.00 Kontakt: Nesrin Demir Jørgensen Gratis 05.06.2019 13.00.00 05.06.2019 15.00.00 Europe/Oslo Innovasjonstalen 2019 - Bergen Innovasjonstalen 2019 Bergen sendtrum - lokasjon kjem snart! Nesrin Demir Jørgensen nesrin.demir.jorgensen@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Kultur for vekst! 

Korleis skal norske bedrifter vekse slik at dei kan tilsette fleire og sikre Norges framtid?

I 2017 starta vi 62.000 selskap i Norge - det skal vi vere stolte av. Men dessverre er det for få av desse selskapa som veks.

I Innovasjonstalen 2019 i Bergen 5. juni, tek vi opp kva vi meiner som trengst for at fleire små- og mellomstore bedrifter som skal vekse og skape verdiar.

Hold av dagen, program kjem snart!

Vi åpnar dørene klokken 12.30 for registrering, mingling og enkel servering. 

Velkommen!  

Meld deg på her:

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.