Internasjonaliseringsworkshop

/globalassets/hordaland/int-ws-workshop-webpage.png?width=1168
Foto: Kirill Zakharov / Unsplash

Informasjon

Bergen Media City Bergen, Lars Hilles gate 30 Påmeldingsfrist: 2019-05-24 00.00 Kontakt: Gøril Selvik Gratis 28.05.2019 08.30.00 28.05.2019 16.00.00 Europe/Oslo Internasjonaliseringsworkshop Media City Bergen, Lars Hilles gate 30 Gøril Selvik goril.selvik@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Er du klar for å satse internasjonalt? 

Internasjonaliseringsworkshop er et forberedende kurs i hvordan du går frem for å entre et nytt marked. Vi ønsker å tilgjengeliggjøre vår internasjonale markedskompetanse på et tidlig stadium, slik at din bedrift kan kartlegge markedet og lage en plan for internasjonal vekst. Vi inviterer derfor til workshop der du får muligheten til å jobbe med ditt selskaps internasjonale vekstprosjekt.

Kurset ledes av Innovasjon Norge sine internasjonaliseringsrådgivere og vi legger til rette for korte møter med en eller flere av IN sine 30 utekontor. Etter programmet vil du ha et klarere bilde av ditt marked, samt ha skissert en plan for hvordan du skal gå frem med din internasjonale satsing.

Innhold og fremgangsmåte

Før samlingen - Bedriften melder inn et målmarked, kundesegment, og en kortfattet forretningsmodell for sitt hjemmemarked. Vi forutsetter at modellen er gjennomarbeidet og ber om at dere tar kontakt med oss dersom dere trenger hjelp til dette. 

På samlingen - Vi jobber med forretningsmodellering og ser på markedskrefter, industrikrefter, makroøkonomiske forhold og nøkkeltrender i ditt målmarked. Videre identifiserer vi risiko knyttet til ekspansjon og eksport, lager en markedsintroduksjonsplan, og ser på kritiske suksessfaktorer for å lykkes internasjonalt. Mot slutten av dagen vil rådgivere fra ulike land være tilgjengelig for å diskutere internasjonale muligheter for din bedrift. 

Etter samlingen - Bedriften jobber videre med sin forretningsmodell og sparrer med Innovasjon Norge. Vi kartlegger hva bedriften og Innovasjon Norge kan gjøre for å sikre en suksessfull markedsintroduksjon og følger opp internasjonaliseringsarbeidet suksessivt. 


Burde ditt selskap melde seg på?
Målgruppen for programmet er etablerte bedrifter med en omsetning og et verifisert verdiløfte, som aktivt søker internasjonal vekst. Vi anbefaler at dere stiller med to til tre personer slik at dere kan jobbe i team underveis. Deltakerne bør ha eller være tiltenkt en sentral rolle i internasjonaliseringsarbeidet til bedriften.

Vi ønsker dere velkommen til en hyggelig og informativ workshop. 
Meld din interesse i lenken under så tar vi kontakt.

OBS! Begrenset antall plasser. 

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.