Internasjonaliseringsworkshop

/globalassets/hordaland/photo-int-ws-webpage.png?width=1168
Foto: Kirill Zakharov / Unsplash

Informasjon

Bergen Media City Bergen , Lars Hilles Gate 30 Påmeldingsfrist: 2019-03-01 16.00 Kontakt: Gøril Selvik Deltakeravgift: Gratis 05.03.2019 08.30.00 05.03.2019 18.00.00 Europe/Oslo Internasjonaliseringsworkshop Media City Bergen , Lars Hilles Gate 30 Gøril Selvik goril.selvik@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Er du klar for å satse internasjonalt? 

Vi inviterer til workshop der du får muligheten til å jobbe med ditt internasjonale vekstprosjekt. Kurset ledes av Innovasjon Norge sine rådgivere for internasjonalisering og vekst og vi legger til rette for korte møter med en eller flere av våre internasjonale kontor. Etter programmet vil du ha et klarere bilde av ditt marked, samt ha skissert en plan for hvordan du kan gå frem med din internasjonale satsing. 

Før samlingen sender bedriften inn en kortfattet forretningsmodell for sitt hjemmemarked. Vi forutsetter at modellen er gjennomarbeidet og ber om at dere tar kontakt med oss dersom dere trenger hjelp til dette. 

På samlingen vil vi jobbe med forretningsmodellering og identifisere risiko knyttet til internasjonal vekst. Vi vil lage en markedsintroduksjonsplan se på kritiske faktorer for å lykkes internasjonalt. Mot slutten av dagen vil rådgivere fra ulike land være tilgjengelig for å diskutere konkrete muligheter for din bedrift.  

Etter samlingen vil bedriften jobbe videre med sin forretningsmodell og ha muligheten til å holde en utviklende dialog med Innovasjon Norge. Vi kartlegger gjerne hva vi kan bidra med videre for å sikre en suksessfull markedsintroduksjon. 

Hvem er programmet for? 

Målgruppen for programmet er etablerte bedrifter med en omsetning og et verifisert verdiløfte, som aktivt søker internasjonal vekst. Vi anbefaler at dere stiller med to personer slik at dere kan jobbe i team underveis. Deltakerne bør ha en sentral rolle i internasjonaliseringsarbeidet til bedriften.

Vi ønsker dere velkommen til en hyggelig og informativ workshop. Meld din interesse i lenken under så tar vi kontakt så snart vi kan. 

OBS! Begrenset antall plasser. 

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.