Informasjonsmøte: offentlig-privat innovasjon

/contentassets/1c44e9e7019b42a0a4becdd5b8016245/offentlig-privat-innovasjon-nettside.jpg?width=1168
Foto: Rawpixel/Unsplash

Informasjon

Bergen Innolab, Bergen kommune, Rosenkrantzgt 3, 2. etg. Påmeldingsfrist: 2019-03-04 11.00 Kontakt: Anne Øvrebø Gratis. Enkel servering. 06.03.2019 09.45.00 06.03.2019 14.00.00 Europe/Oslo Informasjonsmøte: offentlig-privat innovasjon Innolab, Bergen kommune, Rosenkrantzgt 3, 2. etg. Anne Øvrebø anne.ovrebo@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Leverandørutviklingsprogrammet ønsker velkommen til informasjonsmøte. Vi søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger.

Inntil 100 MNOK skal brukes til å utvikle løsninger på betydelige samfunnsutfordringer, og hvor løsningene skal bli utviklet gjennom et offentlig-privat samarbeid.

 

(Påmeldingslenke nederst på siden)
 
Innovative anskaffelser LUP

 

Velkommen til informasjonsmøte! 

Vi legger opp til en to-delt dag med informasjons om utlysningen og søkeprosessen før lunsj, og konkret minikurs i anskaffelse av innovasjon etter lunch. Du kan delta på en eller begge deler. Videre får du høre om hvordan Helse Bergen arbeider med innovasjon og offentlig/ privat samarbeid.  

Frist for søknad er 10. april og tildelingen skjer 13.juni.

Les mer her:https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/innovasjonspartnerskap/ 

 Del 2: Etter lunsj inviterer vi til  kurs i anskaffelse av innovasjon. «Startprogrammet» retter seg mot ledere, fagansatte og innkjøpere i offentlige virksomheter som er litt kjent med innovative anskaffelser fra før. Du vil blant annet lære mer om:  

– hvilke anskaffelsesprosedyrer passer når? 
– hvordan bruke forsknings- og utviklingskontrakter i anskaffelser? 
– hvordan få til innovasjon?

 

Program - kaffe/mingling fra kl 0945

Del 1: Informasjon om ny utlysning

1000–1015: Velkommen og intro til dagen 

1015–1030: Hvorfor og hvordan bruke offentlig anskaffelser til innovasjon og utvikling? v/Tore Andre Sines, Leverandørutviklingsprogrammet(NHO) 

1030 - 1050: Innovasjonspartnerskap  som en del av innovasjonsarbeidet i Helse Bergen  v/ Marthe Hammer, leder fagsenter for  Innovasjon   

1050-1120: Hvilke prosjekter ser vi etter og hvordan søke? v/Idun Lyngstad, Forskningsrådet og Jonas Archer Innovasjon Norge. 

 

1120-1130: Q & A  

1130–1200: Lunsj og mingling

Del 2: Start – Kurs 

1200–1400: Startprogrammet del 2; Kjøp av utvikling og innovasjon v/Leverandørutviklingsprogrammet

 

Har du spørsmål til arrangementet ta kontakt med:

Velkommen! 

Påmelding innen 4. mars og kryss av for hvilke sesjoner du deltar på.

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.