• EN
  • Logg inn
  • Treng bedrifta di finansiering?

    Driv du business i Hordaland, og har store ambisjonar? Vi hjelper deg gjerne vidare. Ta kontakt med oss, så ser vi på prosjektet ditt.

    Ofte kan løysinga vere kombinasjonar av ulike verkemiddel, som Skattefunn, ulike lån og tilskot. Nokre gonger samarbeider vi med private bankar om å finansiere prosjekt.

    Rådgjevarane våre kan òg hjelpe deg med å utvikle potensialet i prosjektet ditt, slik at det får rett til støtte.

    Ta kontakt med oss, så finn vi ei løysing.