Landbruk og tilknytta verksemd

Planlegg du å starte opp prosjekt innan tradisjonelt landbruk eller nye næringar? Under finn du informasjon om prioriteringar og retningslinjer for bygdeutviklingsmidlane i Sogn og Fjordane.

Bruk av investerings- og bedriftsutviklingsmidlar Vestland

Andre dokument om investerings- og bedriftsutviklingsmidlar i Sogn og Fjordane

Sjekklister

Frukt og bær

Andre dokument

Skjemaane nedanfor finn du på våre landbrukssider.

  • Debitorskifte
  • Pantefråfall
  • Prioritetsvikelse
  • Ferdiggodkjenning

Ynskjer du meir informasjon om landbruk?