• EN
  • Logg inn
  • Landbruk og tilknytta verksemd

    Planlegg du å starte opp prosjekt innan tradisjonelt landbruk eller nye næringar? Under finn du informasjon om prioriteringar og retningslinjer for bygdeutviklingsmidlane i Vestland.