Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Kontakt Vestland

  Sentralbord
  Telefon: 22 00 25 00

  Besøksadresse Bergen:
  Media City Bergen
  Lars Hilles gate 30,
  5008 Bergen

  Besøksadresse Sogndal:
  Trolladalen 30
  6856 Sogndal

  Postadresse:
  Media City Bergen
  Lars Hilles gate 30,
  5008 Bergen


  • Nina Broch Mathisen
   Direktør
   Nina har det overordna ansvaret for heile verksemnda vår i Vestland. Kontorstad: Bergen
  • Kristine Kopperud Timberlid
   Kunderådgiver/avdelingsleder
   Kristine er avdelingsleiar i Sogndal og har ansvar for internasjonaliseringsarbeidet i området Sogn og Fjordane. Kontorstad: Sogndal
  • Rolf H. Sørland
   Kunderådgiver
   Rolf er fagleg leiar for grunderteamet ved IN Vestland og prosjektleiar for Styrka satsing på entreprenørskap og Innovasjonsuken OPP. Kontorstad: Bergen
  • PF
   Per Arve Frøyen
   Avdelingsleder
   Per Arve Frøyen is managing the Tokyo office. He can help your company with market entry strategies, as well as practical advice on how to establish your business in Japan. Per Arve has been with the Innovation Norway Bergen office for 10 years, focusing primarily on startups and the entrepreneurial ecosystem in Western Norway. He has previously held positions with Lerøy Seafood Group, Foot Locker Asia Pacific and Burger King Asia Pacific. His educational background is from business administration studies at the University of Texas at Austin and the University of Virginia Darden School of Business, as well as Japanese language studies at the University of Bergen and Keio University.
  • Sveinung Dukstad
   Avdelingsleder
   Sveinung er avdelingsleiar i Bergen og jobbar i tillegg med vekstbedrifter. Kontorstad: Bergen
  • Ann Elisabeth Tveit
   Rådgiver
   Ann Elisabeth har ansvar for kontorets administrative oppgåver i Sogndal. Ho svarar på spørsmål som gjeld kundeforholdet ditt og er redaktør for heimesida og SoMe. Kontorstad: Sogndal
  • Anne Øvrebø
   Kunderådgiver
   Anne jobbar med vekstbedrifter i fleire bransjar, bl.a. IKT, helse, kulturnæring og media m.fl. Kontorstad: Bergen
  • Anne-Berit Lundetræ
   Kunderådgiver
   Anne-Berit jobbar med gründere og nystarta innovative verksemder, samt vekstbedrifter innanfor tekstil. Kontorstad: Bergen
  • Atle Ulrik Torvanger
   Kunderådgiver
   Atle jobbar med utbetalingskontroll. Kontorstad: Sogndal
  • Else Langhelle
   Kunderådgiver
   Else har ansvar for fiskeflåten i området frå Hordaland til svenskegrensa. Kontorstad: Bergen
  • Inger Merete Øygard
   Kunderådgiver
   Inger Merete har ansvar for reiseliv. Kontorstad: Sogndal
  • Jan Gurvin
   Kunderådgiver
   Jan har ansvar for industri, havbruk og bygg og anlegg. Kontorstad: Sogndal
  • Jørgen Ulrik Berg
   Kunderådgiver
   Jørgen jobbar med gründere og har ansvar for Mentortenesta. Kontorstad: Sogndal
  • Karsten Valland
   Kunderådgiver
   Karsten jobbar med bygdeutvikling og tradisjonelt landbruk. Kontorstad: Bergen
  • Kjell Haganes
   Kunderådgiver
   Kjell jobbar med teknologiprosjekt innan energi, industri og maritime sektor. Kontorstad: Bergen
  • Leif Inge Husabø
   Kunderådgiver
   Leif jobbar med prosjekt innan energi, industri og maritim sektor. Han jobbar også med fornybar energi i landbruket. Kontorstad: Sogndal
  • May Britt Otterlei
   Kunderådgiver
   May Britt jobbar hovudsakleg med verksemder innanfor tilleggsnæringar i landbruket. Inn på tunet og matforedling er to av hennar ansvarsområder. Kontorstad: Bergen
  • Nesrin Demir Jørgensen
   Markeds- og driftskoordinator
   Nesrin har ansvar for kontorets administrative oppgåver i Bergen. Ho tek seg av låneadministrasjon, dokumenthandtering og kundesenter. Kontorstad: Bergen
  • Ole-Andreas Smette
   Kunderådgiver
   Ole-Andreas har hovudansvar for landbruk og landbruksindustri. Han arbeider ôg med andre biologiske produksjonar og sirkulærøkonomi. Kontorstad: Bergen
  • Reidun Aasen Nesheim
   Kunderådgiver
   Reidun jobbar hovudsakeleg med tenesteytande næringar. Kontorstad: Sogndal
  • Rune Fromreide
   Kunderådgiver
   Rune er kredittansvarleg og har ansvar for regional omstilling på Vestlandet. Kontorstad: Sogndal
  • Rune Henjesand
   Kunderådgiver
   Rune har ansvar for energi og miljø, industri og tenesteytande næringar og er ansvarlig for Bedriftsnettverksordningen i Vestland. Kontorstad: Sogndal
  • Sandra Elise Vespestad
   Kunderådgiver
   Sandra er internasjonaliseringsrådgiver for Vestland og bistår vekstbedrifter med satsing mot nye marknader. Ho sparrar med deg for at di bedrift skal lykkast med marknadsintroduksjon, og kan koble deg til våre internasjonale kontor eller andre relevante rådgivere.
  • Sigbjørn John Huun
   Kunderådgiver
   Sigbjørn arbeider med bedrifter innenfor maritim sektor, og har et nasjonalt ansvar for satsingen mot nærskipsfarten. Han har og ansvaret for mekanisk-, metallurgisk-, møbel- og trearbeidandeindustri. Kontorstad: Bergen
  • Sigrid Alice Hovland
   Kunderådgiver
   Kontorstad: Sogndal
  • Sjur Sekse
   Kunderådgiver
   Sjur har ansvar for landbruksrelatert reiseliv, lokalmat, tenesteytande næringar og kultur. Kontorstad: Sogndal
  • Tim Genge
   EU-rådgiver, NCP for EIC Horisont Europa
   Tim er jobber som EU-rådgiver og kontaktperson for bedrifter, klynger og andre organisasjoner i Vestland som ser på muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.
  • TA
   Tore Alfheim
   Kunderådgiver
   Tore jobbar med verdiskaping, frå yngel til ferdig produkt, i den marine sektoren. Han har lang fartstid frå sjømatnæringa, og kan mykje om merkevarebygging. Kontorstad: Bergen
  • TS
   Torunn Totland Stangervåg
   Innovasjonsrådgiver
   Torunn tilbyr tenester og verktøy knytta til innovasjon og forretningsutvikling. Ho hjelper etablerte bedrifter og gründera i gang med marknadsavklaring, forretningsmodellering, posisjonering og merkevarebygging. Kontorstad: Bergen
  • VA
   Vemund Aartun
   Kunderådgiver
   Vemund jobbar med bygdeutvikling og tradisjonelt landbruk. Han har og har ansvar for hagebruk og Inn på tunet. Kontorstad: Sogndal
  • Åge Bremer
   Kunderådgiver
   Åge jobbar med reiseliv, trenæring, samt tilleggsnæringar og fornybar energi i landbruket. Kontorstad: Bergen
  • Felipe Aguilera-Børresen
   Seniorrådgiver IPR
   Felipe er IPR-rådgiver og bistår bedrifter og gründere med å beskytte og utnytte sine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, bedriftshemmeligheter mm.)
  • Lars-Erik Solvang
   Seniorrådgiver IPR
   Lars-Erik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter og så videre) i forretningsutviklingen. Vårt fokus er å gi deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i din bedrift sin strategi. Les mer om vårt tilbud på www.innovasjonnorge.no/ipr.