Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Kontakt oss i Vestland

  Sentralbord

  Telefon: 22 00 25 00

  Besøksadresse

  Bergen:
  Media City Bergen
  Lars Hilles gate 30
  5008 Bergen

  Sogndal:
  Innovasjonsbygget
  Trolladalen 30 i 2. etg.
  6856 Sogndal

  Postadresse

  Innovasjon Norge
  Postboks 448 Sentrum
  0104 Oslo

  • Eirik Brekke
   Eirik Brekke
   Avdelingsleder
   Kontorstad: Bergen
  • Rolf H. Sørland
   Rolf H. Sørland
   Avdelingsleder
   Rolf har ansvar for vår virksomhet innan oppstart, innovasjonsrådgiving og administrasjon, kommunikasjon og marknad. Kontorstad: Bergen
  • Ann Elisabeth Tveit
   Ann Elisabeth Tveit
   Rådgiver
   Ann Elisabeth har ansvar for kontorets administrative oppgåver i Sogndal. Ho tek seg av låneadministrasjon, dokumenthandtering, kundesenter og er redaktør for heimesida og SoMe i Vestland. Kontorstad: Sogndal
  • Anne Øvrebø
   Anne Øvrebø
   Kunderådgiver
   Anne jobbar med vekstbedrifter i fleire bransjar, bl.a. IKT, helse, kulturnæring og media m.fl. Kontorstad: Bergen
  • Anne-Berit Lundetræ
   Anne-Berit Lundetræ
   Kunderådgiver
   Anne-Berit jobbar med gründere og nystarta innovative verksemder, samt vekstbedrifter innanfor tekstil. Kontorstad: Bergen
  • Atle Ulrik Torvanger
   Atle Ulrik Torvanger
   Kunderådgiver
   Atle jobbar med utbetalingskontroll. Kontorstad: Sogndal
  • Elise Waage Drivenes
   Elise Waage Drivenes
   Kunderådgiver
   Elise arbeider med fiskeflåten i området frå Vestland fylke til svenskegrensa. Kontorstad: Bergen
  • Else Langhelle
   Else Langhelle
   Kunderådgiver
   Else har ansvar for fiskeflåten i området frå Vestland fylke til svenskegrensa. Kontorstad: Bergen
  • Heidi Synnøve Gaustad
   Heidi Synnøve Gaustad
   Kunderådgiver
   Heidi er prosjektleiar for Grøn region Vestland som er eit samarbeidsprosjekt mellom Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge på vegne av Næringsforum Vestland. Målet er å skape samarbeid mellom private og offentlege aktørar og sikre arbeidet med grøn omstilling i regionen. Kontorstad: Bergen
  • Inger Merete Øygard
   Inger Merete Øygard
   Kunderådgiver
   Inger Merete har hovudansvar for reiseliv. Kontorstad: Sogndal
  • Jan Gurvin
   Jan Gurvin
   Kunderådgiver
   Jan har ansvar for industri, havbruk og bygg og anlegg. Kontorstad: Sogndal
  • JK
   Jorunn Kårvatn
   Kunderådgiver
   Jorunn jobbar med bygdeutvikling og tradisjonelt landbruk. Kontorstad: Bergen
  • Jørgen Ulrik Berg
   Jørgen Ulrik Berg
   Kunderådgiver
   Jørgen jobbar med gründere og har ansvar for Mentortenesta. Kontorstad: Sogndal
  • Kari Elsa A. des Bouvrie
   Kari Elsa A. des Bouvrie
   Kunderådgiver
   Kari jobbar med og for landbruk, grøn bioøkonomi og bygdeutvikling og har eit overordna ansvar for dette i Vestland. Kontorstad: Bergen
  • Karsten Valland
   Karsten Valland
   Kunderådgiver
   Karsten jobbar med bygdeutvikling og tradisjonelt landbruk. Kontorstad: Bergen
  • MK
   Marita Klyve
   Seniorrådgiver
  • May Britt Otterlei
   May Britt Otterlei
   Kunderådgiver
   May Britt jobbar hovudsakleg med verksemder innanfor tilleggsnæringar i landbruket. Inn på tunet og lokal matforedling er to av hennar ansvarsområder. Kontorstad: Bergen
  • Nesrin Demir Jørgensen
   Nesrin Demir Jørgensen
   Markeds- og driftskoordinator
   Nesrin har ansvar for kontorets administrative oppgåver i Bergen. Ho tek seg av låneadministrasjon, dokumenthandtering og kundesenter. Kontorstad: Bergen
  • Per Arve Frøyen
   Per Arve Frøyen
   Innovasjonsrådgiver
   Per Arve er innovasjonsrådgiver og har fokus på vekstbedrifter, spesielt med bruk av nettverks- og kompetansetenestene til Innovasjon Norge. Kontorstad: Bergen
  • Reidun Aasen Nesheim
   Reidun Aasen Nesheim
   Kunderådgiver
   Reidun jobbar med oppstart- og vekstselskap som søker finansiering til innovative utviklingsprosjekt, særleg innan ikt og helse. Kontorstad: Sogndal
  • Rune Henjesand
   Rune Henjesand
   Kunderådgiver
   Rune har ansvar for energi og miljø, industri og tenesteytande næringar og er ansvarlig for Bedriftsnettverksordningen i Vestland. Kontorstad: Sogndal
  • Sandra Elise Vespestad
   Sandra Elise Vespestad
   Internasjonaliseringsrådgiver
   Sandra er internasjonaliseringsrådgiver for Vestland og bistår vekstbedrifter med satsing mot nye marknader. Ho sparrar med deg for at di bedrift skal lykkast med marknadsintroduksjon, og kan koble deg til våre internasjonale kontor eller andre relevante rådgivere. Kontorsted: Bergen
  • Sigbjørn John Huun
   Sigbjørn John Huun
   Kunderådgiver
   Sigbjørn arbeider med bedrifter innenfor maritim sektor, og har et nasjonalt ansvar for satsingen mot nærskipsfarten. Han har og ansvaret for mekanisk-, metallurgisk-, møbel- og trearbeidendeindustri. Kontorsted: Bergen
  • Sigrid Alice Hovland
   Sigrid Alice Hovland
   Kredittansvarleg
   Sigrid Alice er kredittansvarleg i Vestland. Ho jobbar med generell kreditt- og saksoppfølging på tvers av bransjar og ordningar. Kontorstad: Sogndal
  • Sjur Sekse
   Sjur Sekse
   Kunderådgiver
   Sjur har ansvar for landbruksrelatert reiseliv, lokalmat, tenesteytande næringar og kultur. Kontorstad: Sogndal
  • Sveinung Dukstad
   Sveinung Dukstad
   Kunderådgiver
   Sveinung jobbar med vekstbedrifter. Kontorstad: Bergen
  • Tim Genge
   Tim Genge
   NCP cluster 5 - klima, energi og mobilitet
   Tim er jobber som EU-rådgiver og kontaktperson for bedrifter, klynger og andre organisasjoner i Vestland som ser på muligheter innenfor EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Kontorstad: Bergen
  • TA
   Tore Alfheim
   Kunderådgiver
   Tore jobbar med verdiskaping, frå yngel til ferdig produkt, i den marine sektoren. Han har lang fartstid frå sjømatnæringa, og kan mykje om merkevarebygging. Kontorstad: Bergen
  • Torunn Totland Stangervåg
   Torunn Totland Stangervåg
   Innovasjonsrådgiver
   Torunn leiar arbeidet med Grøn region Vestland frå Innovasjon Norge si side, og er ein sparringspartnar i jakta på berekraftige forretningsmodellar. Kontorstad: Bergen
  • Trine Smukkestad Lavik
   Trine Smukkestad Lavik
   EU-rådgiver, NCP for EIC Horisont Europa
   Trine er kontaktperson og sparringspartnar for bedrifter i regionen som ønsker å sjå på muligheitene for å søke om midlar gjennom eit av Horisont Europas rammeprogram. Hovedfokuset er å bistå bedrifter som ønsker å søke støtte gjennom EIC Akselerator-programmet. Målgruppa er små- og mellomstore bedrifter som har utvikla og skal skalere opp såkalte «high risk, high impact» innovasjonar. Kontorstad: Sogndal
  • VA
   Vemund Aartun
   Kunderådgiver
   Vemund jobbar med bygdeutvikling og tradisjonelt landbruk. Han har og har ansvar for hagebruk og Inn på tunet. Kontorstad: Sogndal
  • Åge Bremer
   Åge Bremer
   Kunderådgiver
   Åge jobbar med reiseliv, trenæring, samt tilleggsnæringar og fornybar energi i landbruket. Kontorstad: Bergen
  • Felipe Aguilera-Børresen
   Felipe Aguilera-Børresen
   Kunderådgiver IPR
   Felipe er IPR-rådgiver og bistår bedrifter og gründere med å beskytte og utnytte sine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, bedriftshemmeligheter mm.)
  • Lars-Erik Solvang
   Lars-Erik Solvang
   Kunderådgiver IPR
   Lars-Erik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter og så videre) i forretningsutviklingen. Vårt fokus er å gi deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i din bedrift sin strategi. Les mer om vårt tilbud på www.innovasjonnorge.no/ipr.