Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Helseinnovasjonskonferansen 2021

  Helse Førde inviterer til årleg møteplass for offentlege og private aktørar som ønskjer å skape nye løysingar for helsesektoren.

  «Helse Førde ønskjer å bidra til verdiskaping i regionen gjennom eit tett samarbeid med næringslivet om nyskaping i helsesektoren – til beste for oss og samfunnet rundt oss.»

  – Arve Varden, Administrerande direktør i Helse Førde

   

   

   

  Vi gleder oss til å gjenta suksessen frå Helseinnovasjonskonferansen 2019, denne gangen på digital plattform. Konferansen streames frå klokka 09.00 til 13.00 torsdag 28. januar 2021.

  Helseinnovasjonskonferansen er ein arena for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av bransjar. Målsetnaden er å bygge nettverk og bru mellom kompetansemiljø.

  Konferansen er gratis og open for alle: PROGRAM OG PÅMELDING

  Digitale stands:
  Vi ønskjer innovative bedrifter velkomen til å halda digital stand på konferanseområdet. Standen er gratis, men bedrifta må sjølv stille med infomateriell i rett format.

  Vel møtt!

  Arrangør: Helse Førde, Innovasjon Norge, NHO, Høgskulen på Vestlandet, Sunnfjord Utvikling, Kunnskapsparken Vestland

   

   

  Digital

  Gratis

  27 jan 2021

  Kontakt: Reidun Aasen Nesheim

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.