• EN
  • Logg inn
  • Signalkonferansen i opptak 2013

    Se Signalkonferansen 2013 i opptak:

    • Del 1  - Velkommen ved Styreleder i Innovasjon Norge, Reidar Sandal. Trond Giske, Nærings- og handelsminister: Næringspolitikken i skiftende tider. Professor Stiglitz, Colombia University: Ukonvensjonell økonomisk innsikt
    • Del 2 - Kalle Moene, Professor Universitetet i Oslo: Kommentarer fra et norsk synspunkt. Innovasjonstalen ved Gunn Ovesen, Administrerende direktør Innovasjon Norge
    • Del 3 - Prisutdeling Årets Gründer, Årets innovasjonsmiljø, Årets bedrift og Årets verdiskaper