Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Full stopp for svine- og eggproduksjon

  Innovasjon Norge har innført stopp i finansiering av saker som gjeld utviding eller nyetablering av egg- og svineproduksjon. Grunnen er marknadssituasjonen.

  Innovasjon Norge har tidlegare også hatt streng policy på dette området, men finn med bakgrunn i planlagte satsingar på egg og svin i fleire fylke å måtta stramme inn policy.

  Innstramminga er gjort i samråd med Landbruks- og matdepartementet og næringsorganisasjonane.

  Betydelig overproduksjon

  Hovedstyret i Innovasjon Norge har behandla fleire saker som gjeld utviding eller nyetablering av svine- og eggproduksjon, og slutta seg til at følgjande skal innarbeidast i policyen for landbruk:

  "For 2013 er det prognostisert betydelig overproduksjon av svinekjøtt og egg. Markedsregulator omtaler dette som “akselererende overskudd” (gris) og “urovekkende produksjonsvekst” (konsumegg)."

  "Pga. markedssituasjonen, uttalelser fra Markedsregulator og hovedstyrets behandling av saker som gjelder utvidelse eller nyetablering av svineproduksjon eller konsumeggproduksjon, innføres inntil videre i prinsippet stopp for å innvilge lån eller tilskudd til alle prosjekter som gjelder nyetablering eller utvidelse av svineproduksjon eller konsumeggproduksjon. Det samme gjelder søknader om prioritetsvikelse for samme type investeringer."