Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Giske vil videreutvikle næringsklyngene

  Det kommer frem under statsrådens besøk til National Oilwell Varco i Kristiansand i dag. Innovasjon Norge mener at dette er et steg i riktig retning.

  Les hele saken om utspillet til Nærings- og handelsminister Trond Giske til NRK i dag

  - Dersom Regjeringen ønsker at klyngesatsingen skal løftes videre, så er det noe Innovasjon Norge ser positivt på. Innovasjon Norge har pekt på utviklingen av klynger, og det er viktig og sentralt innspill til Statsbudsjettet 2014. Derfor er vi glade for at de foreslår dette, som er i samsvar med våres innovasjonspolitiske råd, sier administrerende direktør Gunn Ovesen.

  Allerede høsten 2012 utarbeidet Innovasjon Norge et innspill om et nytt helhetlig klyngeprogram og styret besluttet å prioritere dette som ett av Innovasjon Norges tre innspill til Statsbudsjettet 2014.

  - Satsningen innebærer at vi kan styrke innsatsen for flere innovative næringsmiljøer i Norge. Innovasjon Norge skal utløse og forsterke konkurransefortrinn hos innovative næringsmiljøer, ved å bidra med finansiering og faglig støtte til initiering, utvikling og drift av klynger. Vi skal kort og godt bidra til å utvikle mer innovative, dynamiske og internasjonalt orienterte næringsmiljøer, sier Ovesen.

  Mangfold i norsk næringsliv

  Innovasjon Norge ønsker et mangfoldig norsk næringsliv og legger vekt på dristig innovasjon. På Signalkonferansen i mai fremhevet Gunn Ovesen nettopp dette i sin Innovasjonstale.

  - Vi trenger et fargerikt fellesskap og en stor palett å velge fra. For å få større mangfold må vi satse mer på innovasjon. Mer dristig innovasjon, der bedriftene utvikler helt nye varer og tjenester, og helt nye måter å levere dem på. På den måten skaper de ny aktivitet når de markedene vi kjenner fra før, forsvinner. Det betyr ikke at vi skal satse på helt nye aktiviteter på områder vi ikke har greie på. Vi må få til økt mangfold på de områdene der vi er gode, sa hun da.

  Giske følger nå opp sentrale temaer fra årets Innovasjonstale, og i tråd med Ovesens utspill om å sikre et best mulig samspill mellom bedriftene, klyngene og kompetansemiljøene, både lokalt og internasjonalt.

  - For å få til det, må vi forsterke satsingene på ulike typer sentre og klyngeprogrammer. Disse miljøene må være treffsikre og forstå markedets behov. Jeg mener at etableringen av Global Centres of Expertise vil være med på å styrke norsk næringslivs evne til å hente inn kunnskap utenfra. Det vil igjen styrke konkurranseevnen, sa Ovesen.
  Les hele Innovasjonstalen

  Helhetlig satsing på næringsklynger

  Gode næringsmiljøer bidrar til å gjøre bedriftene som inngår i dem mer innovative og mer konkurransedyktige. De to klyngeprogrammene Arena og Norwegian Centers of Expertise (NCE) har møtt positiv respons og stor etterspørsel. Innovasjon Norge foreslår å opprette et nytt program som dekker klynger i alle utviklingsstadier. Det nye programmet vil erstatte Arena og NCE fra 2014 av.

  Programmet vil skreddersy tilbudet bedre til den enkelte klyngens spesifikke utfordringer og muligheter. Blant annet vil næringsklynger som har vekstpotensial i globale markeder få egne tilbud. Felles nasjonale kriterier vil sikre høy og konsistent kvalitet og gi status til de klyngene som kvalifiserer. Programmet vil fortsatt være et samarbeid mellom Norges Forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge.