• EN
 • Logg inn
 • Hjelper kriserammede bønder

  - Vi bidrar til å lette situasjonen for de mange bøndene som er rammet av flom og overvintringsskader, sier Gunn Ovesen, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

  Bøndene er gode og viktige kunder for oss. For å bidra til å gjøre situasjonen lettere for våre kunder, vurderer vi avdragsutsettelse på lån.

  - Vi har stor forståelse for den vanskelige situasjonen og bekymringen bøndene føler, sier Ovesen.

  Ta kontakt raskt
  Både på Vestlandet og i Trøndelag er det meldt om betydelige overvintringsskader på eng med påfølgende grovfòrmangel som resultat, mens bønder på Østlandet mange steder er hardt rammet av flom. Både for næringen og for den enkelte bonden er det snakk om betydelige tap.

  - Ta kontakt med våre distriktskontor så raskt som mulig, hvis du får økonomiske problemer. Jo tidligere Innovasjon Norge kommer inn i bildet, jo lettere er det å finne gode løsninger, avslutter Ovesen. 

  Kontakt ditt distriktskontor