• EN
 • Logg inn
 • Nye midler til kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer

  Innovasjon Norge utlyser 20 millioner kroner til den nye satsingen «kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer» i midten av september. I 2013 vil midlene finansiere 6-8 prosjekter.

  Hovedmålgruppen for satsingen er næringsmiljøer med felles kompetansebehov. Næringsmiljøene må i sin helhet være lokalisert innenfor det distriktspolitiske virkeområdet, eller inkludere bedrifter innenfor virkeområdet. 

  Målet med satsingen er å styrke regionale næringsmiljøers tilgang på relevant kompetanse. Dette skal gjøres ved at miljøene inngår strategiske samarbeid med universiteter, høyskoler og fagskoler.

  Satsingen vil bli gjennomført i nært samarbeid med øvrige regionale og nasjonale utviklingsaktører, som fylkeskommunene, Forskningsrådet og SIVA. 

  Mer informasjon om krav til søkerne og hvordan de skal søke, kommer her på våre nettsider i midten av september.