• EN
 • Logg inn
 • Nytt nettsted gjør det enklere å lede lokal næringsutvikling

  Innovasjon Norge delfinansierer næringsutviklingsprosjekter i omstillingskommuner. Regionalomstilling.no er en ny ressursweb som gjør arbeidet lettere for omstillingsledere i Norge.

  6. september åpnet Innovasjon Norge nettstedet regionalomstilling.no. Her kan ledere av omstillingsprosjekter i lokalt næringsliv over hele Norge;

  • laste ned nyttige verktøy og maler
  • bestille kurs
  • finne gode sparringspartnere fra omstillingsområder med lignende utfordringer som dem selv
  • stille spørsmål til erfarne rådgivere fra Innovasjon Norge.

  Relevant og gjenkjennelig

  Nettstedet og alle ressursene som er tilgjengelig der, er organisert i samme arbeidsflyt som omstillingsorganisasjonene jobber etter.

  – Vi har vært opptatt av at både innhold og presentasjon skal være relevant, gjenkjennelig og lett å forstå for brukerne av nettstedet, sier Johannes Skaar, oppdragsrådgiver for Regional omstilling i Innovasjon Norge og leder av utviklingsprosjektet regionalomstilling.no.

  – Det skal være lett å finne fram, og lett å forstå hva du ser og får på regionalomstilling.no.

  Enkelt og effektivt

  Innovasjon Norge tilbyr og delfinansierer nærmere 20 ulike verktøy for næringsutvikling  og prosessledelse i omstillingskommuner, og over 20 maler for god saksbehandling, styrearbeid og prosjektledelse.

  – Med regionalomstilling.no blir alle disse ressursene tilgjengelig for alle omstillingsområder i oppdatert versjon til enhver tid. Slik blir de enklere både å henvise til og å ta i bruk. Det vil lette og effektivisere arbeidet både i omstillingsområdene og for oss i Innovasjon Norge, slår Skaar fast.

  Ny plattform for erfaringsutveksling

  Delingsplattformen Social cast er også et tilbud under utvikling på regionalomstilling.no.
  – Brukerundersøkelser har avdekket at mange som jobber med omstilling lokalt rundt i landet føler seg alene med utfordringene, forteller Skaar.

  – De rundt 20 omstillingsområdene i Norge har en del ulike lokale utfordringer og betingelser, men likevel vil mange av erfaringene deres ha overføringsverdi til andre omstillingsområder. Med regionalomstilling.no legger vi til rette for mer erfaringsutveksling mellom ledere av lokal næringsutvikling i Norge. 

  Gå til regionalomstilling.no