Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Om virksomheten vår

  Innovasjon Norge skal være en naturlig samarbeidspartner for gründere og bedrifter som trenger rådgivning og finansiering for å realisere sine forretningsideer.

  Vårt mandat er å realisere verdiskapning i hele Norge. Vi arbeider årlig med 9000 kundeprosjekter fra hele landet. Disse representerer alle bransjer og industrier og har ulike behov.

  Målene våre

  Vi skal bidra til flere gode gründere, flere vekstbedrifter og flere innovative næringsmiljøer.

  For å få fram flere gode gründere, det vil si bedrifter som kan vokse og bidra til næringsutvikling og sysselsetting, må vi ha et tilfang av oppstartsbedrifter.

  Mange vil vokse og bli internasjonalt konkurransedyktige. En del vil også gå overende.

  I Norge er mangel på risikovillig privat kapital, derfor har regjeringen gitt oss i oppdrag å ta risiko slik at det etableres flere bedrifter.

  Oppdrag og roller

  • Vi arbeider for å realisere innovasjon og verdiskaping i hele landet. Vi arbeider for å stimulere til vekst i enkeltbedrifter og næringsklynger gjennom oppdraget vi har fra Nærings- og handelsdepartementet.

  • I tillegg mottar vi penger fra Kommunal- og regionaldepartementet og fylkeskommunene for å drive næringsutvikling i distriktene.

  • Gjennom oppdraget fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og fylkesmennens landbruksavdeling arbeider vi for å styrke landbruksnæringen.

  • Med penger fra Fiskeri- og kystdepartementet bidrar vi til ytterligere styrking av sjømatnæringen.

  • På vegne av Utenriksdepartementet formidler vi penger fra EØS. Pengene går i hovedsak til prosjekter i Romania og Bulgaria, samt prosjektene Green Industry Innovation Program og Anstendig arbeid.