• EN
 • Logg inn
 • Regjeringen lytter – nytt helhetlig klyngeprogram

  - Regjeringen har lyttet til vårt innovasjonspolitiske råd, sier divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal i en kommentar til at statsråd Giske onsdag annonserte at de prioriterte Global Centres of Expertise i stasbudsjett 2014. Det er godt nytt for norsk innovasjonsevne og verdiskaping.

  Sommeren 2012 utarbeidet Innovasjon Norge sitt innspill om et nytt helhetlig klyngeprogram og styret besluttet å prioritere dette som ett av våre tre innspill til Store nye satsinger 2014. Nå har de lyttet og valgt dette som en riktig vei videre for norsk innovasjonsevne.

  - Det innebærer at vi kan styrke innsatsen for «Flere innovative næringsmiljøer», sier divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal. -I samsvar med ny strategi skal Innovasjon Norge utløse og forsterke konkurransefortrinn hos innovative næringsmiljøer ved å bidra med finansiering og faglig støtte til initiering, utvikling og drift av klynger. Vi skal kort og godt bidra til å utvikle mer innovative, dynamiske og internasjonalt orienterte næringsmiljøer.

  Større mangfold i norsk næringsliv 
  I Innovasjonstalen på Signalkonferansen 2013 pekte administrerende direktør Gunn Ovesen på tre grunnleggende grep som må tas for å sikre økt innovasjonsdrevet verdiskaping for neste generasjon. Første punkt var å sikre et best mulig samspill mellom bedriftene, klyngene og kompetansemiljøene, både lokalt og internasjonalt.

  I Innovasjonstalen talte Gunn Ovesen for å forsterke satsingene på ulike typer sentre og klyngeprogrammer. Disse miljøene må være treffsikre og forstå markedets behov. Gunn Ovesen mener etableringen av Global Centres of Expertise vil være med på å styrke norsk næringslivs evne til å hente inn kunnskap utenfra. Det vil igjen styrke konkurranseevnen.
   
  Et nytt helhetlig klyngeprogram  - ikke bare GCE
  - Vårt innspill legger fundamentet for et nytt helhetlig program for klyngeutvikling. Hovedelementene fra dagens tilbud; NCE og Arena, videreføres i det nye programmet, men vi etablerer i tillegg et tredje nivå; Global Centres of Expertise (GCE), forteller Olav Bardalen i TP/NEST. Vi er avhengig av økte budsjettrammer i statsbudsjettet for 2014 for å kunne iverksette det nye programmet i sin fulle bredde; med et nytt GCE-nivå. Men utviklingsarbeidet har også resultert i forbedringer og nye grep som vi kan iverksette innenfor dagens rammer.

  Nytt klyngeprogram fra 2014