• EN
 • Logg inn
 • Tips oss om gode investeringer i Norge

  Vi tilbyr nettverk og mulige lokasjoner til utenlandske selskaper gjennom programmet Invest in Norway. Ta kontakt med oss, så ser vi hva vi kan gjøre for dine businesspartnere.

  Det er stor internasjonal konkurranse om å tiltrekke seg de beste utenlandske selskapene eller forskningsmiljøene, og de fleste sammenlignbare land satser stort gjennom såkalte Investment Promotion Agencies.

  Norge har ikke hatt en slik nasjonal satsing på en tid, men for året 2013 er det på bakgrunn av en Stortingsmelding besluttet å opprette et Invest in Norway.

  Dette er en funksjon som er lagt til Innovasjon Norge, men som er et samarbeidsprosjekt mellom de tre virkemiddelaktørene Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Invest in Norway er nå etablert og operativt som et prosjekt.

  /Documents/old/Documents/nyheter/investinnorway.jpg

  Kontaktpunkt, koordinator og nettverksbasert

  Invest in Norway skal i første omgang være et nasjonalt kontaktpunkt for utenlandske aktører som snuser på Norge. Funksjonen kan gi informasjon om muligheter, gi tilgang til nettverk og ikke minst koble opp mot mulige lokasjoner i Norge. Slik sett er Invest in Norway en koordinator hvis ulike investeringslokasjoner er aktuelle.

  - Vi ønsker å spille på et nasjonalt nettverk av eksisterende organisasjoner. Vi har hverken mandat, ressurser eller kunnskap til å håndtere dette på egenhånd, men gjennom det utmerkede nettverket av distriktskontorer, kunnskaps- og forskningsparker, regionale business regions osv, kan vi støtte utenlandske aktører på en profesjonell og kostnadseffektiv måte. Vi inviterer derfor regionale aktører med i Invest in Norway-nettverket , sier prosjektleder Per Stensland.

  Invest in Norway er Ikke noe markedsføringsorgan

  Mandatet til Invest in Norway er først og fremst å håndtere henvendelser fra potensielle investorer, men skal ikke selv agere som et markedsføringsorgan i utlandet. På den annen side så er det opprettet et samarbeid med utekontorene til Innovasjon Norge. De, sammen med ambassadene etter hvert, vil agere som markedskanaler. Etter en første screening ute, er det ønskelig at interessenter settes i direkte kontakt med Invest in Norway.   

  Invest in Norway