Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Samarbeidsprosjekt – Innovasjon Norge og Patentstyret

  Innovasjon Norge og Patentstyret skal samarbeide om etableringen av en veilednings- og rådgivningstjeneste for små og mellomstore bedrifter. Prosjektet skal bidra til økt bevissthet om immaterielle verdier og rettigheter i små- og mellomstore bedrifter og til bedre utnyttelse av slike verdier i bedriftene.

  Prosjektet skal både foreslå og prøve ut konkrete tjenester, og beskrive tiltak for at små og mellomstore bedrifter kan få tydelig og lett tilgjengelig informasjon og veiledning om immaterielle verdier.

  Det vil bli gjennomført en undersøkelse for å avdekke kunnskap, praksis, utfordringer og behov innen dette området blant små og mellomstore bedrifter.

  Prosjektet er initiert av Nærings- og handelsdepartementet i forbindelse med stortingsmelding nr 28, "Unike idear, store verdiar - om immaterielle verdiar og rettar". Det ble igangsatt i september og avsluttes 1. halvår 2014.

  Første møte med referansegruppen

  En referansegruppe med deltakere fra offentlige og private tjenestetilbydere og ulike bedrifter var samlet torsdag 10. oktober, for å gi innspill og råd til prosjektet. Målet med samlingen var å få innblikk i deltakernes erfaringer og hvilke råd de har.

  Innspillene vil hjelpe oss til å utvikle offentlige tjenester og gjøre informasjon mer tilgjengelig slik at små og mellomstore bedrifters behov dekkes på en mer effektiv og hensiktsmessig måte.

  Referansegruppen består av:

  • Cathrine Fahre Holt - Nærings- og handelsdepartementet
  • Odd M. Reitevold – Forskningsrådet
  • Petter Westnes – Lærdal Medical
  • Anne Cathrin Østebø – Prekubator
  • Martin Foldal - Sunnmøre Kulturnæringshage
  • Kyrre Tjøm – Abyssus
  • Stein Vidar Andersen - Auro
  • Tommy Dahlen – Arntzen de Besche
  • Jorun Pedersen - My Life Products
  • Hans Langan - Zacco

  Prosjektdeltakerne fra innovasjon Norge og Patentstyret:

  • Prosjektleder: Felipe Aguilera-Børresen (Innovasjon Norge)
  • Prosjektdeltakere fra Innovasjon Norge: Lars-Erik Solvang, Fredrik Ambjørndalen
  • Prosjektdeltakere fra Patentstyret: Bjarne J. Kvam, Per Ødegård
  • Prosjekteiere: Per Niederbach (Innovasjon Norge) og Otto Scharff (Patentstyret).
  • Tonje E. Igesund Nelson er direktør for Spesialkompetanse i Innovasjon Norge, avdelingen der prosjektleder og prosjektdeltakerne arbeider.