Spår omsetningssvikt for norsk reiselivsnæring

Lave forventninger preger inngangen til sommersesongen. Årets prognoser er de laveste siden inngangen til finanskrisen, viser Innovasjon Norges turistbarometer.