Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Statsbudsjett positivt om innovasjon og nyskaping

  Finansminister Sigbjørn Johnsens fremleggelse av regjeringens statsbudsjett for 2014 innebærer stø kurs for Innovasjon Norge. Statsbudsjettet inneholder positive signaler om innovasjon og nyskaping, men en større satsing på risikokapital er nødvendig.

  Gründere, innovative næringsmiljøer og vekstkraft for bedrifter i skog-, bio-, marin- og reiselivsnæringene ivaretas i budsjettet.  Både NHD og særlig KRD øker satsingen på næringsklynger.

  De ekstra bevilgningene Innovasjon Norge har hatt til miljøteknologi fases ut, mens midler til bioraffinering videreføres. Skogsatsingen økes gjennom midler fra Landbruks- og matdepartementet. Kommunal- og regionaldepartementet gjør en omfordeling mellom fylkene av de distriktsrettede midlene.  Det kan være positivt fordi bakgrunnen er den tiltagende todelingen av norsk økonomi. Omfordelingen vil påvirke de bedriftsrettede midlene Innovasjon Norge forvalter på vegne av fylkeskommunene.

  Innovasjon Norge har tidligere gitt uttrykk for at plattformen Høyre og Fremskrittspartiet har lagt for sin nye regjering er positiv med hensyn til innovasjon og næringsutvikling.

  - Vi ser mulighet for økt verdiskapning i Norge ved å tilføre mer risikokapital til gründere og vekstbedrifter generelt og innen miljøteknologisektoren spesielt. Vi håper den nye regjeringen vil fremme et budsjettforslag som ivaretar dette behovet, sier administrerende direktør Gunn Ovesen.