• EN
 • Logg inn
 • Verdens vindbransje samlet på EWEA Offshore

  Et tjuetalls norske utstillere har denne uken deltatt på EWEA Offshore, verdens største bransjemesse for offshore vindkraft. Messen arrangeres i år i Frankfurt. I tillegg til utstillingene dekker et bredt konferanseprogram aktuelle emner fra teknologi til politikk.

  – Markedet for offshore vind er i sterk vekst og byr på veldig interessante muligheter for norske bedrifter. Problemene med global oppvarming på grunn av klimagassutslipp, betyr at oljeutvinningen må begrenses kraftig i de kommende årene. Norge har meget sterk kompetanse på offshorevirksomhet, og offshore vind gir bl.a. serviceselskapene som i dag jobber for oljeindustrien alternative muligheter for en bærekraftig fremtid, sier Karl Chr. Strømsem, fagansvarlig for energi- og miljøteknologi i Innovasjon Norge. EWEA Offshore, som arrangeres annethvert år, omfatter hele verdikjeden for offshore vindenergi, med betydelig overføringsverdi mellom ulike offshorebransjer. Årets konferanse og utstilling  tiltrekker rundt fem hundre utstillere og ti tusen besøkende.

  Til dekket bord

  Blant de norske deltakerne er bedrifter, klynger og representanter for det offentlige virkemiddelapparatet. En fellespaviljong, organisert av Innovasjon Norges messeavdeling, sikrer de norske utstillerne god synlighet i det store messeområdet. Samtidig hjelper Innovasjon Norges Hamburg-kontor bedriftene med å organisere møteplasser, finne nye kontakter og koble mot mulige kunder. Blant bedriftene som deltar er Sway fra Bergen.

  – Med plass på den norske fellespaviljongen, kommer vi som bedrift til dekket bord. Det gir oss mulighet til å delta på flere messer, sier Eystein Borgen fra Sway Turbine, som er på jakt etter industrielle partnere og har fått flere interessante kontakter under EWEA Offshore.

  Hovedpilar i karbonfritt Europa

  Offshore vindkraft er en av hovedpilarene i det karbonfrie energisystemet EU ønsker å ha på plass innen 2050. Planen er å erstatte atomkraft og fossile brennstoffer som olje, gass og kull med vind- og solkraft og smarte energisystemer, kombinert med distribuert generering og lagring. Store europeiske økonomier som Tyskland og Storbritannia er i gang med overgangen til ny fornybar energi.
  Etter en periode med sterk vekst, opplevde offshore vind-segmentet oppbremsing i fjor. Likevel ble det installert mer offshore vindkraft i 2012 enn noensinne, og på lengre sikt er bransjen optimistisk. Bare i Europa skal det installeres mer enn 10 000 vindmøller til havs i årene frem mot 2020. Vindmøller på land krever store landarealer, som mange land mangler. I tillegg blåser det kraftigere og mer stabilt til havs enn på land.