Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • 20 millioner til nye kompetanseprosjekter

  Innovasjon Norge søker nå etter nye prosjekter som skal bidra til kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. Totalt skal inntil 20 millioner kroner deles ut. Fristen for å sende inn en prosjektskisse er 25. august.

  Innovasjon Norge inviterer regionale næringsmiljøer til å søke midler gjennom tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer.

  Tjenesten har som hovedmål å forsterke regionale næringsmiljøers tilgang på relevant kompetanse. For å være støtteberettiget må næringsmiljøene inkludere bedrifter innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Næringsmiljøer som i sin helhet ligger utenfor virkeområdet kan ikke støttes.

  Tjenesteansvarlig Per Øyvind Voie håper på mange gode søknader.

  – I første utlysningsrunde sendte over 40 ulike næringsmiljøer inn skisse, så interessen for denne tjenesten er stor, forteller Voie. – I mange regioner er det et gap mellom den kompetansen næringslivet har behov for, og den kompetansen som er tilgjengelig. Med denne tjenesten håper Innovasjon Norge å bidra til å redusere dette gapet, avslutter Voie.

  Utvelgelse av hvilke prosjekter som får finansiering avgjøres gjennom en åpen konkurranse i to trinn, hvor første steg er en prosjektskisse som må leveres innen 25. august.

  Tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.