Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Bioøkonomi gir muligheter til norske bedrifter

  Bioøkonomikonferansen 2014: - Hovedmålet med konferansen er å skape entusiasme for de mulighetene som ligger i bioøkonomi for norsk næringsliv. Vi må ta bioøkonomi fra forskning og akademia til gründer og bedriftsnivå, sier Anita Krohn Traaseth.

  Mer enn 300 møtte opp da Innovasjon Norge og Forskningsrådet inviterte til Bioøkonomikonferanse denne uken. Tittelen på konferansen var Den bioøkonomiske våren er her, og ble holdt på Oslo Plaza.

  Blant de som bidro var Sylvi Listhaug, Jens Ulltveit-Moe og Kristin Skogen Lund.

  Se hele konferansen her

  Her ser du eksempler på bioøkonomi i praksis rundt om i landet innenfor ulike sektorer:

  Omstilling i skogsindustrien

  Bærekraftig skogsforvaltning, verdens høyeste bolighus i tre i Bergen og Borregaard som lager kosmetikk og maling fra trestokken.

  Les om SKOG22 og den sterke interessen for skog som framtidens ressurs

  Blågrønt samarbeid

  Hav og land sammen i nye verdikjeder. Alger brukt i avl. CO2-fangst i petroleumsprodukter blir til mikroalger som ingrediens i fiskefôr. Proteiner og fett fra fiskeavfall blir nye næringsmiddelprodukter.

  Et mangfold av produkter

  Norsk næringsliv har en unik mulighet til å utvikle foredlingsindustri med utgangspunkt i produkter fra bioøkonomien. Sukker fra tare brukes som bioenergi, fôr og gjødsel, kjemikalier, kosmetikk og farmasøytiske produkter. Bløtdyr fra havet blir til fôr og biobrensel. Matavfall er drivstoff for busser i Oslo. Fremtiden er fornybar og sirkulær.