Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Bygdeutviklingsprisen 2014

  Har du starta ei vellukka bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressursar? Då kan du vinne 300 000 kroner.

  Innovasjon Norge deler kvart år ut Bygdeutviklingsprisen. Prisen er ein bedrifts- og næringsutviklingspris for dei som har etablert ei vellukka bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressursar.

  Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke som får
  50 000 kroner. Vinnarane deltek i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner.

  Vi søkjer bedrifter eller personar med næringsverksemd i basis i bygdenes og landbrukets ressursar. Kandidatane vert vurdert etter følgjande kriterier:

  • Nyskaping/originalitet
  • Økonomisk resultat/lønsemd
  • Sysselsetting, særleg for kvinner og ungdom
  • Sosial og miljømessig berekraft, herunder utnytting av lokale ressursar, fortrinn og ringverknader i lokalsamfunnet