Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • FNs innkjøpsseminar – nye markeder for norske bedrifter

  FN byen København
  FN-byen i København
  11. - 12. juni arrangeres UN Procurement Seminar i den nye FN-byen i København. Dette kan være en unik mulighet for norske bedrifter til å se på muligheter inn mot FN og nødhjelpsmarkedet.

  - Seminaret gir oversikt over de muligheter som finnes for salg mot FN og humanitære organisasjoner, og er en unik sjanse for å knytte kontakter med innkjøpere og teknisk personell ved FN-organisasjonene. Hvert medlemsland til FN gis anledning til å gjennomføre et slikt seminar kun hvert annet år, så jeg vil sterkt anbefale interesserte bedrifter å delta, sier Vidar Ellingsen som leder NOREPS i Innovasjon Norge.

  Et marked verdt mer enn 80 milliarder kroner

  FN kjøper årlig varer og tjenester for sine programmer for mer enn 80 milliarder kroner. FN-systemet har behov for et stort spekter av produkter og tjenester, som utgjør et betydelig markedspotensial for norske bedrifter.

  - Norske bedrifter har verdensledende løsninger innenfor flere sektorer. Det er stor etterspørsel etter både tradisjonelle nødhjelpsprodukter, og ikke minst innovative løsninger og teknologi som kan bidra til mer effektiv humanitær innsats og utviklingsprogrammer. Markedet er stort, og til nå er det et begrenset antall norske bedrifter som opererer i dette markedet, sier Ellingsen, som håper mange norske bedrifter melder sin interesse for innkjøpsseminaret.

  Møt FNs innkjøpsansvarlige

  I år fokuserer seminaret på innovasjon og FNs innsats rettet mot bærekraftige innkjøp og innovative løsninger. Hvert land har anledning til å demonstrere tre innovative løsninger under seminaret.

  Seminaret er relevant for bedrifter som ønsker innpass i dette markedet, men er også en nyttig arena for bedrifter som allerede leverer til FN i forhold til å skape nye kontakter eller gi nyansatte innblikk i FN. Nye potensielle leverandører vil dra nytte av presentasjoner rundt innkjøpsbehov og –prosedyrer, veiledning rundt registreringsprosedyrer og «on-site»-registrering. Seminaret legger til rette for at de deltakende bedriftene vil få unike muligheter til en-til-en møter med FNs innkjøpsansvarlige.