Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Fra trær til mat

  Skogen kan produsere fôr til oppdrettsnæringen og husdyrproduksjonen, og har stort økonomisk potensial. Innovasjon Norge jobber for å anvende skogen som ressurs for økt matproduksjon.

  Oppdrettsnæringen og husdyrproduksjonen har mål om å øke produksjonen betydelig mot 2050, samtidig som ressursgrunnlaget til fôr ikke er til stede.
  - Denne utfordringen er en mulighet for skogsindustrien til å levere bestanddeler til fôrproduksjon basert på norske ressurser, ifølge Krister Moen i avdeling for landbruk og marin i Innovasjon Norge.

  Stort potensial

  Nylig samlet Innovasjon Norges mobiliseringsprosjekt «Trefiber» fullt hus av interessenter fra oppdrettsnæringen, fôrprodusenter og aktører fra skogsindustrien. Med utgangspunkt i presentasjon av utfordringen med dagens råvarer og mulighetsrommet som finnes for fôr ble det skapt et forum for diskusjon mellom kunder og potensielle leverandører.

  Kan erstatte knappe ressurser

  Skogråstoff kan brukes i en rekke tenkelige og utenkelige produkter, og erstatte knappe ressurser innen fôr- og matprodukter, drivstoff,  kompositter og annet. Bestanddeler fra tre kan blant annet benyttes til proteiner og bindemidler, og blir sett på som en stor mulighet. 

  Prosjekt «Trefiber», som ledes av Papirfiberinstituttet (PFI), skal være en døråpner på tvers av sektorer og en veileder for innovasjon i skogsindustrien.