Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Grip mulighetene i Øst-Afrika

  Øst-Afrika er rikt på naturressurser og det er en voksende kjøpekraft i regionen. Tiden er inne for å gripe disse mulighetene.

  Øst-Afrika er en region med et raskt voksende næringsliv basert på sine naturressurser, stadig voksende kvalifisert befolkning og betydelig vekst i investeringer fra utlandet. Med en middelklasse nå mer enn 6 ganger Norges befolkning er det en voksende kjøpekraft også for norske varer og tjenester. Nå er tiden inne for å gripe disse mulighetene, sier Jens Claussen som leder det nye kontoret til Innovasjon Norge i Nairobi, Kenya.

  Trenger teknologi og kompetanse

  Vårt nye kontor i Kenya har også Uganda og Tanzania som virkeområde, og kan hjelpe norske bedrifter som har virksomhet eller ønsker å etablere seg i regionen. Foreløpig ser vi muligheter der norsk næringsliv har teknologi og kompetanse å tilby innenfor fornybar energi, vannforsyning og miljøteknologi, agro-basert virksomhet, akvakultur, bygg – og anlegg samt IT løsninger innenfor transport og eiendomsforvaltning.

  - I likhet med en del andre land i Afrika har de østafrikanske landene lagt om sin politikk og åpnet sine marker for å tiltrekke seg utenlandske selskaper som kan tilby teknologi og kompetanse. De ønsker og trenger en teknologi og kompetanse av samme kvalitet som vi bruker – den får de ikke tilgang til gjennom tradisjonell bistand, men gjennom engasjement av blant annet norsk næringsliv.

  Etterspør mer fokus på Øst-Afrika

  Målet for norske bedrifter som etablerer seg i, eller handler med bedrifter i Øst-Afrika, er det samme som bedrifter i andre markeder, å tjene penger. Det positive er at hvis den norske bedriften tjener penger vil lokale partnerne også lykkes – og sammen skaper de arbeidsplasser og generer lokale skatteinntekter.

  - En undersøkelse blant de største europeiske selskapene viser at 53 prosent av de fokuserer på Afrika som fremtidens marked for handel og investeringer. Det er mange i Øst-Afrika som derfor spør om hvorfor norsk næringsliv fortsatt fokuserer mest på USA, Europa og Asia når disse markedene ser Afrika som fremtidens marked, utfordrer Claussen.

  Hva kan vi tilby i Øst-Afrika?

  Innovasjon Norges hovedoppgave vil bli å tilby relevante og tilpassede tjenester som kan bistå i forhold til noen av utfordringene bedrifter kan møte i regionen. Stikkord er å finne de gode partnerne, prosjektene og ikke minst forstå forretningskultur og å gjøre seg kjent med potensiale så vel som utfordringer. Kontraktssikkerhet er et annet viktig stikkord.

  Målet er å kunne bistå norske aktører i å finne fram til Øst-Afrika-ekspertise, som kan bistå utover den generelle assistansen som kontoret vil tilby i innledende fase.

  Innovasjon Norge vil tilby gode markedsanalyser, etablere kontakt med partnere og presentere samarbeidsmuligheter.