• EN
 • Logg inn
 • IFU/OFU-støtte gir innovasjonsuksess

  Offentlig innovasjonsstøtte over tid gir stor suksess. Det bekrefter en fersk forskningsrapport fra BI som har studert IFU/OFU-modellen over ti år.

  Nylig gjennomførte BI en studie av 48 av Innovasjon Norges flaggprosjekter over en periode på ti år. Totalomsetningen i de utvalgte prosjektene beløper seg til formidable 29 milliarder kroner på disse årene. Den totale investeringen var i samme periode på ca. 3 milliarder kroner, hvorav offentlige tilskudd utgjorde i underkant av 400 millioner kroner og private investeringer ca. 2,6 milliarder kroner. IFU/OFU-andelen av de offentlige tilskudd var på 188 millioner kroner. Totalt sett er dette en meget god investering for begge parter.

  Quickflanges kaldsveising av flens til rør har etter ti år gitt 71 millioner i omsetning (2012) og stor internasjonal handel. En IFU-kontrakt med Statoil var utløsende for suksessen.

  Quickflanges kaldsveising av flens til rør har etter ti år gitt 71 millioner i omsetning (2012) og stor internasjonal handel. En IFU-kontrakt med Statoil var utløsende for suksessen.

  Foto: Quickflange

  Utløser verdiskapning

  Forskningsrapporten “Verdiskapning i lange innovasjonsprosesser” ble ferdigstilt februar 2014 og er utført av BI-professorene Atle Midttun og Nils Otto Ørjasæther. Formålet med studiet var å forstå i hvilken grad IFU/OFU-ordningen utløser verdiskapning over tid, kartlegge kommersialiseringsprosessen og studere faktorer som påvirker suksess.

  Ny kunnskap

  Innovasjonsreisen er karakterisert som en ikke-lineær prosess med til dels store og uforutsigbare endringer underveis. Studien viser at prosjekter med høy suksess har i gjennomsnitt flere vendepunkter og sidespor enn prosjekter med  lav suksess.

  • Innovasjon foregår i lange prosesser som det ikke er hensiktsmessig å styre for stramt, konkluderer forskerne Atle Midttun og Nils Otto Ørjasæther.

  Studien bekrefter også at IFU/OFU-ordningen er en suksess utover de utvalgte casene.

  IFU/OFU-tilskudd virker utløsende

  Bruk av IFU/OFU modellen med tilhørende tilskudd på 188 millioner kroner utløste prosjektene. Det utløste igjen ytterligere offentlige og private midler over 10-års perioden:

  N=48

  IFU/OFU støtte*

  Annen off. støtte (bl.a. Skattefunn og No. Forskningsråd)

  Private investert

  Totalt investert

  Mill. kr.

  188

  191

  2599

  2978

  *IFU/OFU støtten på 188 mill. kr. omfatter tilskuddene på 91 mill. kr. gitt i 2003-2004 samt ytterligere IFU/OFU tilskudd  til flere av gitt til videreutvikling av flere av prosjektene for applikasjoner til nye pilotkunder.

  IFU/OFU modellen kombinert med tilskuddene på 188 mill. kr. har utløst betydelig øvrig investering i prosjektene samt meget stor omsetning. De fleste prosjektene lever fortsatt, kommersialiseringen fortsetter.  Det kan ventes ytterligere omsetning og investeringer i prosjektene.

  Fakta om IFU-OFU - Forsknings- og utviklingskontrakter

  • IFU/OFU er en tilskuddsordning med formål å utløse verdiskaping gjennom markedsorientert innovasjon. Det er de beste prosjektene som støttes, uavhengig av sektor og regional tilknytning. Prosjektene skal bidra til verdiskaping og vekst i Norge. Kundebedriften må gjerne være internasjonal.
  • Ordningen bygger på en samarbeidsavtale mellom en leverandørbedrift - som er den som søker om tilskudd - og en kundebedrift.
  • OFU – står for offentlige forsknings- og utviklingskontrakter
  • IFU – står for Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter

  Les rapporten “Verdiskapning i lange innovasjonsprosesser”

  IFU/OFU-kontakt:
  Marianne von Krogh, programansvarlig
  Mob: 90 20 44 85, epost: marianne.von.krogh@innovasjonnorge.no

  Pressekontakt:
  Siv Isabel Eide
  Mob: 932 45 247, epost: siv.isabel.eide@innovasjonnorge.no

  Les mer om tilskudd til forskning og utvikling