• EN
 • Logg inn
 • Må løse vannproblematikken: Sørafrikanske bedrifter til Norge på jakt etter løsninger

  Verdens vannforbruk ventes å øke med 50 prosent over de neste tiårene. Samtidig har mange steder i verden allerede store utfordringer med vanntilgang og behandling av kloakkslam. Sør-Afrika er et av landene som må ta grep nå. De ser mot Norge og norsk teknologi. 

  /PageFiles/898627/bilde-vann_FOTO_Deddeda-Stemler.jpg
  Foto: Deddeda Stemler/Thinkstock.

  25.–28. august besøker en delegasjon fra Sør-Afrika norske bedrifter og anlegg som arbeider med vann, avløp og slambehandling. Besøket har kommet i stand gjennom et tett samarbeid mellom Innovasjon Norge og Vannklyngen, en næringsklynge bestående av private og offentlige aktører innen vannbehandling.

  – Den kraftige veksten i Sør-Afrika betyr nye utfordringer: Landets ferskvannsressurser er under enormt press på grunn av befolkningsvekst, urbanisering og stigende levestandard. Ifølge University of South Africa vil Sør-Afrika oppleve alvorlig vannmangel allerede fra 2020 av, forteller Siw Heggedal Longvastøl, som leder Innovasjon Norges kontor i Sør-Afrika.

  Kobler norske bedrifter opp mot Sør-Afrikas utfordringer

  Norsk vannteknologibransje er i vekst, og flere enkeltbedrifter har gode løsninger som er langt fremme på verdensbasis. Det er et område med kraftig vekst og store fremtidige behov og muligheter.

  – I Innovasjon Norge arbeider vi med å koble norske bedrifter opp mot internasjonale markeder. Delegasjonen som nå besøker Norge vil møte norske bedrifter for å diskutere sine utfordringer med vann- og slambehandling og for å se de norske bedriftenes løsninger i drift, sier Longvastøl. – Vi vil arbeide for at denne dialogen både skal lede til konkrete forretningsmuligheter for norske bedrifter og til gode vann- og avløpsløsninger for Sør-Afrika.

  Gjør avfallsproblem om til nye produkter

  Delegasjonen skal besøke det interkommunale avløpsselskapet HIAS på Hamar, Romerike biogassanlegg, Bekkelaget renseanlegg i Oslo, samt industriklyngen på Raufoss. Dette er anlegg som lager gjødsel og biogass av kloakkslam og matavfall, og dermed gjør et avfallsproblem om til nye ressurser.

  Blant bedriftene som deltar er Alfa Laval, Aquateam Cowi, Biowater Technology, Cambi, Norconsult, Salsnes, Weber St. Gobain og Raufoss Water & Gas, alle medlemmer i Vannklyngen.

  Om anleggene delegasjonen besøker:

  • Det interkommunale avløpsselskapet HIAS – slambehandling. En fullskala termisk hydrolyseinstallasjon fra Cambi gjør kloakkslam om til gjødsel.
  • Romerike Biogassanlegg, med løsninger fra Cambi, gjør årlig 50 000 tonn matavfall om til gass og til gjødsel som dekker årsbehovet til et hundretalls gårder.
  • Bekkelaget renseanlegg, bygget av svenske Purac, gjenvinner nitrogen og fosfor fra kloakkslam.